Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

14/11/2017


NGÀY LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Tháng 1


     Ngày 13: Đaminh Phạm Viết Khảm
                    Giuse Phạm Trọng Tả
                     Luca Phạm Trọng Thìn

     Ngày 22: Matthêu Alonzo Leciniana - Ðậu
                    Francis Gil Fedrich - Tế

     Ngày 30: Tôma Ngô Túc Khuông

Tháng 2

     Ngày 02: Jean Theophanô Vénard - Ven
   
     Ngày 13: Phaolô Lê Văn Lộc

Tháng 3

     Ngày 11: Đaminh Nguyễn Văn Cẩm

Tháng 4

     Ngày 02: Đaminh Vũ Ðình Tước
   
     Ngày 06: Phaolô Lê Bảo Tịnh

     Ngày 07: Phêrô Nguyễn Văn Lựu

     Ngày 27: Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng

     Ngày 28: Phaolô Phạm Khắc Khoan
                    Phêrô Nguyễn Văn Hiếu
                    Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành

     Ngày 30: Giuse Nguyễn Duy Tuân (Hoan)

Tháng 5

     Ngày 01: Augustinô Schoeffler - Ðông
                    John Louis Bonnard - Hương

     Ngày 02: Giuse Nguyễn Văn Lựu

     Ngày 09: Giuse Ngô Duy Hiển

     Ngày 11: Matthêu Lê Văn Gẫm

     Ngày 22: Micae Hồ Ðình Hy
                     Lawrence Phạm Viết Ngôn

     Ngày 25: Phêrô Ðoàn (Đào) Văn Vân

     Ngày 26: Gioan Đoạn (Ðoàn) Trinh Hoan
                     Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc)

     Ngày 28: Phaolô Trần Văn Hạnh

Tháng 6

     Ngày 01: Giuse Phạm Quang Túc

     Ngày 02: Đaminh Trần Duy Ninh

     Ngày 03: Phaolô Vũ Văn Ðổng

     Ngày 05: Luca Vũ Bá Loan
                     Đaminh Nguyễn Văn Huyên
                     Đaminh Trần Văn Toại

     Ngày 06: Vinhsơn Phạm Văn Dương
                     Phêrô Đinh Văn Dũng
                     Phêrô Đinh Văn Thuần

     Ngày 07: Giuse Trần Văn Tuấn

     Ngày 12: Augustinô Phan Viết Huy
                    Nicola Bùi Ðức Thể

     Ngày 16: Đaminh Nguyễn Đức Mạo
                     Đaminh Nguyễn Huy Nguyên
                     Đaminh Nguyễn Đức Nhi
                     Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương 
                     Anrê Nguyễn Mạnh Tường

     Ngày 17: Phan Phan Hữu Ða

     Ngày 26: Phanxicô Đỗ Văn Chiểu
                    Domingo Henares - Minh

     Ngày 27: Tôma Vũ Quang Toán

     Ngày 30: Vinhsơn Đỗ Yến

Tháng 7

     Ngày 03: Philipphê Phan Văn Minh

     Ngày 04: Giuse Nguyễn Ðình Uyển

     Ngày 10: Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm)
                    Phêrô Nguyễn Khắc Tự

     Ngày 12: Ignatius Delgado - Y
                     Phêrô Hoàng Khanh
                     Anê Lê Thị Thành (Đê)

     Ngày 15: Phêrô Nguyễn Bá Tuần
                    Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông)

     Ngày 18: Đaminh Ðinh Văn Ðạt

     Ngày 20: José Diaz Sanjurjo - An

     Ngày 24: Jose Fernandez - Hiền

     Ngày 26: Chân phước Anrê Phú Yên 
  
     Ngày 28: Melchor Garcia Sampedro - Xuyên

     Ngày 31: Emmanuel Lê Văn Phụng

                    Phêrô Ðoàn Công Quí

Tháng 8

 

     Ngày 01: Bênêđictô Vũ Văn Duệ
                    Đaminh Nguyễn Văn Hạnh

     Ngày 12: Giacôbê Đỗ Mai Năm
                     Antôn Nguyễn Tiến Ðích
                     Micae Nguyễn Huy Mỹ

     Ngày 21: Giuse Đặng Ðình Viên

Tháng 9

     Ngày 05: Phêrô Nguyễn Văn Tự
                    Giuse Hoàng Lương Cảnh

     Ngày 17: Emmanuel Nguyễn Văn Triệu

     Ngày 18: Đaminh Vũ Đức Trạch

     Ngày 20: John Charles Cornay - Tân

     Ngày 21: Francois Jaccard - Phan
                    Tôma Trần Văn Thiện

Tháng 10

     Ngày 06: Phanxicô Nguyễn Văn Trung

     Ngày 11: Phêrô Lê Tùy

     Ngày 17: Francois Isidore Gagelin - Kính

     Ngày 23: Phaolô Tống Viết Bường

     Ngày 24: Giuse Lê Ðăng Thị

     Ngày 28: Gioan Đoàn Viết Ðạt

Tháng 11

     Ngày 01: Pedro Almato - Bình
                    Jeronimo Hermosilla - Liêm
                    Valentino Berrio-ochoa - Vinh

     Ngày 03: Pierre Néron - Bắc

     Ngày 05: Đaminh Đinh Đức Mậu

     Ngày 07: Jacinto Castaneda - Gia
                     Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm (Hoà Bình)

     Ngày 08: Phaolô Nguyễn Ngân
                     Giuse Nguyễn Ðình Nghi
                     Martinô Tạ Đức Thịnh
                     Martinô Trần Ngọc Thọ
                     Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn

     Ngày 14: Étienne Théodore Cuénot - Thể

     Ngày 20: Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần

     Ngày 24: Pierre Dumoulin Borie - Cao
                     Vinhsơn Nguyễn Thế Ðiểm
                     Phêrô Vũ Ðăng Khoa

     Ngày 26: Đaminh Nguyễn Văn Xuyên
                     Tôma Ðinh Viết Dụ

     Ngày 28: Anrê Trần Văn Trông

     Ngày 30: Joseph Marchand - Du

Tháng 12

     Ngày 06: Giuse Nguyễn Duy Khang

     Ngày 12: Simon Phan Đắc Hòa

     Ngày 18: Phêrô Trương Văn Ðường
                     Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
                     Phêrô Vũ Văn Truật

     Ngày 19: Tôma Nguyễn Văn Ðệ
                     Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu
                     Augustinô Nguyễn Văn Mới
                     Đaminh Bùi Văn Úy
                     Stêphanô Nguyễn Văn Vinh

     Ngày 21: Anrê Trần An Dũng (Lạc)
                     Phêrô Trương Văn Thi 

     Ngày 23: Jean Théophane Vénard - Ven

LỊCH PHỤNG VỤ