Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, tử đạo ngày 17-9-1798

16/09/2018