Thánh

Đaminh Nguyễn Văn Hạnh

Linh mục (1772 - 1838)

Ngày tử đạo: 01 tháng 8

Thập tự đối với chúng tôi là tượng trưng cho ơn cứu độ, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội.

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nề nếp đạo đức. Nhờ gương sáng truyền giáo của các thầy dòng Đa Minh, cậu Hạnh đến xin Đức cha Delgado - Y cho vào sống trong Nhà Chúa. Đức cha chấp nhận và giao cậu cho cha Liêm chăm sóc, dạy dỗ và gửi vào chủng viện.

Sau khi thụ phong linh mục, cha Hạnh xin gia nhập và khấn trọn đời trong dòng Đa Minh ngày 22/08/1826 khi đã 54 tuổi.

Khi cuộc bắt đạo diễn ra, cha Hạnh đang làm mục vụ cách âm thầm tại làng Quần Anh Hạ. Khi tình hình căng thẳng, cha muốn chuyển sang làng Trung Thành. Hai người làng Quần Anh hứa đưa cha đến nơi an toàn nhưng chính họ lại bắt nộp cha cho quan. Ngày 07/05/1838, cha bị bắt giải về thị trấn Nam Định.

Khi quan khuyên cha bước qua Thập giá, cha nói: “Thập tự đối với chúng tôi tượng trưng cho ơn cứu độ, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội.

Lần khác, họ yêu cầu cha đạp ảnh Đức Mẹ, cha kính cẩn cầm lấy ảnh mà hôn. Thế là cha bị đánh 100 roi vì tội này. Khi thấy không thể làm lung lay đức tin của cha, quan soạn bản án gửi về kinh xin vua Minh Mạng châu phê. Ngày 28/06/1838, bản án trảm quyết đạo trưởng Hạnh được nhà vua châu phê.

Sáng ngày 01/08/1838, quan lãnh binh vào khám bắt cha đi xử tội. Cha Hạnh chịu xử trảm tại pháp trường Bảy Mẫu. Quan xử án truyền chôn xác và đầu tại chỗ. Về sau, thi hài của cha được cải táng về giáo xứ Lục Thuỷ, Giáo phận Trung (Giáo phận Bùi Chu ngày nay).

Linh mục Ðaminh Nguyễn Văn Hạnh được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.


WHĐ