Thánh

Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN

Thầy giảng (1775 - 1838)

Ngày tử đạo: 04 tháng 7

Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em (Ga 15,18).

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển sinh năm 1775 tại làng Ninh Cường, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Ninh Cường, Giáo phận Bùi Chu). Thầy sống đạo đức nhiệm nhặt, gia nhập Nhà Đức Chúa Trời, được cha Nhân chăm sóc, được khấn và mặc áo dòng Ba thánh Đa Minh.

Thầy Uyển được bổ nhiệm làm trợ tá đắc lực cho Đức cha Henares - Minh, thuộc Giáo phận Đông Đàng Ngoài và được chính thức làm mục vụ nhiều năm ở xứ Tiên Chu.

Ngày 29/05/1838, quan tỉnh Hưng Yên đưa quân lính về vây làng Tiên Chu, lục soát tìm bắt đạo trưởng tây dương nhưng không tìm bắt được Đức cha Henares - Minh. Một tên lính thy thy Uyn mc áo dòng Ba thì trình báo quan. Thế là thầy bị bắt.

Quan truyền thầy bước qua thập giá rồi tha về nhưng thầy dứt khoát từ chối. Quan quát mắng: “Nếu mày không xuất giáo, ta sẽ chém đầu!”. Thầy Uyển ung dung trả lời: “Thưa quan lớn, tôi phải được chém chết mới mong được sống lại”. Quan truyền lệnh đóng gông và tng ngc.

Tại công đường, quan ra lệnh cho 4 tên lính cm gông khiêng thy bước qua Thánh Giá nhưng thầy cố co chân lên để khỏi chạm vào ảnh. Thấy thế, lính dùng gậy đánh vào hai chân thầy. Trong giây phút đau đớn, thầy tha thiết kêu xin Chúa và Đức Mẹ giúp sức để mình chịu khổ nhục vững vàng.

Các quan lập án gửi vào kinh như sau: “Nguyễn Đình Uyển, người bản quốc, theo Giatô tả đạo, xưng mình là thầy đạo, đã bị quở trách, tra tấn sửa phạt rất nặng nhiều lần. Song nó bướng bỉnh không chịu quá khoá, nên đáng phải chết. Vì thế, chúng tôi luận cho tên Nguyễn Đình Uyển này phải trảm quyết”.

Khi biết tin, thầy mừng rỡ, ca ngợi Thiên Chúa và chấp nhận uống thuốc chữa bệnh để đón chờ ngày hồng phúc. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, ngày 04/07/1838 thầy đã chết rũ tù vì bệnh, tuổi già và đói khổ để làm chứng nhân đức tin, dưới triu vua Minh Mng.

Thầy Giuse Nguyễn Ðình Uyển được phong chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.


 Văn phòng HĐGMVN

WHĐ