Thánh

JOSE FERNANDEZ - HIỀN

Linh mục dòng Đa Minh (1838 – 1775)

Ngày tử đạo: 24 tháng 7

Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa trần gian này mà chỉ để rao giảng Đạo Đức Chúa Trời thôi.

Ngày 03/12/1775, một gia đình nhỏ thuộc Giáo phận Avila, vương quốc Tây Ban Nha, hân hoan đón chú bé Jose Fernandez chào đời. Gia đình đã dưỡng dục Jose Fernandez trong môi trường đạo đức Kitô giáo.

 Ơn gi tu trì ny mm trong tâm hn nhờ gương sáng đạo đức của gia đình. Khi lớn khôn, được cha mẹ khuyến khích, chú Jose Fernandez đã xin nhập dòng Đa Minh.

Thầy Fernandez khấn lần đầu trong dòng Đa Minh ở tuổi 27 tại Tu viện Thánh Phaolô và tiếp tục học thần học tại học viện của dòng. Sau khi thụ phong linh mục, cha Fernandez tình nguyện gia nhập Tỉnh hạt Rất Thánh Mân Côi ở Philippines và đáp tàu đến Manila để thực hiện lệnh truyền của Đấng Cứu Thế: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28,19).

Ngày 18/02/1806, chiếc thuyền Anh quốc đưa cha Jose Fernandez cập bến Cửa Hàn, Đà Nẵng, thời vua Gia Long. Cha Fernadez tận dụng thời gian để học tiếng bản xứ và nhận tên Việt là Hiền.

Cha ưu tiên công việc truyền giáo cho lương dân và đạt nhiều hoa trái. Sau đó, cha Hiền được trao bài sai phục vụ giáo xứ Kiên Lao, góp phần tạo nên sự phồn thịnh cho xứ sở này. Cha còn được giao chức vụ Giám đốc Đại chủng viện và Bề Trên Tiểu chủng viện Ninh Cường.

Cuối năm 1837, cha Hiền bị quan quân triều đình truy bắt, bản thân lại mang bệnh nên ngài hết sức vất vả trên đường ẩn trốn và làm mục vụ. Quan khuyên cha bỏ đạo, đạp lên Thánh Giá thì sẽ được tha và làm quan thông ngôn, cha đáp: “Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa trần gian này mà chỉ để rao giảng Đạo Đức Chúa Trời thôi”. Thế rồi cha bày tỏ nguyện ước sẵn sàng chết vì Đạo với hai Đức cha đã bị giam trước đó.

Trưa ngày 24/07/1838, cha Hiền đọc lại lời tận hiến đời mình cho Chúa và cảm tạ hồng ân Chúa ban trong suốt 32 năm miệt mài truyền giáo trên miền đất Bắc Kỳ rồi chịu trảm quyết.

Linh mục Jose Fernandez - Hiền được tuyên phong chân phước ngày 27/05/1990 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.