Thánh Jose Fernandez - Hiền, tử đạo ngày 24 tháng 7 năm 1775

23/07/2018