Thánh

 Phaolô VŨ VĂN ĐỔNG

Thủ bạ (1802 - 1862)

Ngày tử đạo: 03 tháng 6

Chớ gì sống chết, tôi được giữ một lòng kính mến Chúa tôi.

Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng sinh năm 1802 thuộc giáo xứ Lê Xá, một trong những giáo xứ có truyền thống đạo đức lâu đời thuộc Giáo phận Trung, nay thuộc tỉnh Hải Hưng.

Trong vai trò thủ bạ, ông Đổng cần mẫn quản lý sổ sách và tài sản của giáo xứ trong suốt 6 năm.

Sau khi vua ra lệnh cấm đạo, các quan đến từng làng kiểm tra dân số, nhưng kỳ thực là ép mọi người đạp lên thánh Giá. Ai không đạp thì đóng gông giải về tỉnh. Ngày 25/11/1861, ông bị bắt vì can đảm nhận mình là Kitô hữu và cương quyết không chấp nhận đạp lên thánh Giá. Ông bị áp giải về huyện Ân Thi rồi lên công đường Hưng Yên.

Trong cảnh lao tù, ngày ngày ông mang gông nặng nề, đêm đêm đôi chân chịu cùm xích. Vì ông Đổng khẳng khái không cho binh lính khắc hai chữ “tả đạo” vào má, nên bị giam đói đến kiệt sức. Không chịu nổi cơn đói khát, ông Đổng phải nhai miếng vải áo để quên.

Sau nhiều ngày đói lả, kiệt sức, quân lính đã khắc lên khuôn mặt ông hai chữ “tả đạo” nhưng chính ông đã can đảm tìm cách xóa đi và nhờ một người bạn tù khắc lên má hai chữ “chính đạo”. Nhà quan bừng bừng nổi cơn thịnh nộ, quan đệ án vào kinh đề nghị xử tử hình.

Tại pháp trường Nam Định, vị anh hùng đức tin Vũ Văn Đổng bị kết án xử trảm vào ngày 03/06/1862, dưới thời vua Tự Đức. Ngài đã hiên ngang dọn mình chết lành, kêu tên cực trọng Chúa Giêsu ba lần trước khi tên đao phủ chém đứt đầu, đưa linh hồn vị tử đạo về cõi vĩnh hằng.

Chứng nhân đức tin thủ bạ Phaolô Vũ Văn Ðổng được tôn phong chân phước ngày 29/04/1951 và được nâng lên bậc hiển thánh ngày 19/06/1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam