Danh sách các Giám mục Việt Nam xếp theo tên gọi

15/10/2017
Danh sách các Giám mục Việt Nam xếp theo tên gọi

Tông hiến thành lập Hàng Giáo Phẩm - VENERABILIUM NOSTRORUM

05/10/2017
Chư Huynh đáng kính, là Hồng Y Giáo Hội Roma, phụ trách tại Thánh Bộ Truyền Giáo, sau khi tham khảo ý kiến hiền tử Mario Brini Khâm sứ Tòa ...

Ban Thường vụ và các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN nhiệm kỳ 2016-2019

30/09/2017
Ban Thường vụ và các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2019
LỊCH PHỤNG VỤ