Thánh

PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIẾU

Thầy giảng (1783 - 1840)

Ngày tử đạo: 28 tháng 4

Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi. (Gl 2,20).

Phêrô Nguyễn Văn Hiếu sinh ra ở làng Đồng Chuối vào năm 1783, vào nhà Đức Chúa Trời[1]  và được lên bậc kẻ giảng[2]. Thầy được sai đi giúp các Cố, rồi giúp cha Khoan ở xứ Phúc Nhạc.

Thầy Hiếu có tính hiền lành, có lòng đạo đức, chịu khó khuyên bảo giáo dân lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Xức dầu.

Ngày 24-8-1837, thầy Hiếu bị bắt ở Đông Biên chung với cha Khoan và thầy Thanh. Khi bị giam ở Ninh Bình, thầy Hiếu và thầy Thanh bị tra tấn nhiều lần. Dù các quan bầy mưu chước dỗ dành hay đe nẹt thể nào mặc lòng, thầy cũng vững vàng chẳng chịu bước qua thập giá. Thà chịu mọi sự khốn khó chẳng thà lỗi nghĩa cùng Đức Chúa Trời.

Lúc đầu, cha Khoan, thầy Thanh và thầy Hiếu bị giam làm một với nhau, về sau quan giam riêng cha Khoan một nơi, thầy Thanh và thầy Hiếu một nơi, có ý dỗ dành hai thầy cho dễ hơn. Lúc đó, thầy Thanh bị tra, bị đòn bao nhiêu lần, thì thầy Hiếu cũng phải bấy nhiêu lần. Anh em giúp nhau vượt qua gian khó, giữ vững lòng trí cho đến giờ sau hết.

Khi quân lính lôi người qua thập tự giá, thì người cất tiếng lên mà phân bua cho mọi người biết rằng lính lôi người đi, chẳng phải là người bước đi đâu. Lại khi qua ảnh chuộc tội, thì người co chân lên kẻo chạm đến ảnh.

Lần thứ nhất, khi quan lập án cho thầy phải chịu giam hậu[3], thì thầy vừa vui vừa buồn.  Thầy vui vì được chịu thương khó vì Thiên Chúa, nhưng buồn vì không được  minh chứng đức tin. Các ngày thứ Sáu thầy ăn chay, bổn đạo có đến thăm, thì thầy khuyên năm ba lời giục người ta giữ đạo cho nên, rồi xin người ta cầu nguyện cho người được phúc tử vì đạo.

Lần thứ hai, khi các quan lập án trảm quyết thì dù quan dụ dỗ bước qua thập giá thể nào mặc lòng, thầy cứ một mực mà từ chối cho đến khi quan không chịu được, lại cho về tù mà khép án trảm quyết.

Đêm trước ngày bị xử, thầy Hiếu đọc kinh cầu nguyện cả đêm. Ngày 28-4-1840, quan cho xử cha Khoan và hai thầy giảng Hiếu và Thanh. Trên đường ra pháp trường ở chân núi Cánh Diều, ba vị vừa đi vừa hát kinh cảm ơn. Đến nơi xử, quân lính cưa gông bẻ xiềng, rồi trói thầy vào cọc đã cắm sau lưng và trảm quyết.

Giáo hữu làng Yên Mối (nay là giáo xứ Gia Lạc, Giáo phận Phát Diệm) đem xác thầy về an táng tại làng.

Thầy giảng Phêrô Nguyễn Văn Hiếu được nâng lên hàng chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ
[1] Nhà Đức Chúa Trời: nhà xứ.

[2] Kẻ giảng hay thầy giảng vốn là những người thuộc hội được cha Đắc Lộ thiết lập trước khi rời Đàng Ngoài năm 1629, với công việc chính là dạy giáo lý và điều hành các cộng đoàn.

[3] Án xử giảo giam hậu: án xử thắt cổ, nhưng giam lại để chờ xét.