Thánh

PEDRO ALMATO - BÌNH

Linh mục dòng Đa Minh (1830 - 1861)

Ngày tử đạo: 01 tháng 11

Nếu cha mẹ có hay tin con bị bắt thì xin cha mẹ đừng khóc nhưng hãy vui mừng vì con được diễm phúc.

Thánh Almato - Bình sinh ngày 01-11-1830 tại Tây Ban Nha. Thời niên thiếu, Almato say mê đọc tạp chí “Kỷ Yếu Hội Truyền Bá Đức Tin” và học hỏi về đời sống chứng nhân của các vị thừa sai. Cậu có vóc dáng mảnh khảnh, ốm yếu, nên thường bị đánh giá là không đủ điều kiện để thực thi các hoạt động truyền giáo tại các nước xa xôi. Nhưng rồi vào năm 1847, Almato cũng đã được nhận vào dòng Đa Minh, được khấn trọn ngày 26-9-1848 và chịu chức linh mục tại Philippines năm 1853.

Năm 1855 cha Almato đến truyền giáo tại Bùi Chu và phụ trách mục vụ hạt Thiết Nham. Cha học tiếng Việt và lấy tên Việt là Bình. Cha Bình rất hăng say hoạt động tông đồ. Tuy nhiên, khi thấy cha có sức khỏe yếu, lại phải sống trong hầm sâu, đất lạnh, Đức cha quyết định chuyển cha sang truyền giáo tại Trung Hoa. 

Cha rất đau lòng nhưng cũng cúi đầu vâng phục. Nhưng khi cha đến điểm hẹn để lên thuyền đi Trung Hoa thì thuyền đã nhổ neo trước đó vì sợ hành tung bị bại lộ. Lỡ chuyến tàu, cha ở lại phục vụ các giáo xứ vùng Hải Dương. Trong thư gửi về gia đình, cha kể mình đã ở trong hang dưới lòng đất bảy tám tháng liền để tránh quan quân tìm bắt. Cha viết: “Nếu cha mẹ có hay tin con bị bắt, thì xin cha mẹ đừng khóc, nhưng hãy vui mừng vì con được diễm phúc”.

Đầu tháng 8 năm 1861, khi đang lẩn trốn trong ruộng mía để chờ Đức cha Valentinô Ochoa - Vinh, cha đã bị một người từng niềm nở đón tiếp các vị thừa sai, mật báo với quan trên để lãnh tiền thưởng. Đức cha Vinh và cha Bình đã bị bắt và bị đóng gông giải về Hải Dương.

Khi không tra hỏi được gì, lại sợ ảnh hưởng của các nhà thừa sai trên lính gác và các tù nhân khác, các quan đồng lòng đệ án gửi về kinh đô Huế xin trảm quyết các nhà thừa sai. Cha Almato - Bình bị xử trảm ngày 01-11-1861 tại pháp trường Năm Mẫu, thời vua Tự Đức. Thi hài của cha được mai táng ngay tại pháp trường, sau được cải táng và rước về Thánh đường Đức Mẹ Truyền Tin, dòng nữ Đa Minh. 

Linh mục Pedro Almato - Bình được nâng lên hàng chân phước ngày 20-5-1906 và được tôn phong hiển thánh  ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"

Biên soạn: Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ