ĐTC Phanxicô: Phúc cho ai biết than khóc vì thống hối lỗi lầm

12/02/2020
Kinh Thánh nói về hai sự sầu khổ: thứ nhất là khi đứng trước đau khổ hay sự qua đời của người thân và thứ hai là sầu khổ vì ...

ĐTC Phanxicô: mối phúc nghèo khó

05/02/2020
Đức Thánh Cha giải thích người có tinh thần nghèo khó ý thức về sự nghèo khó của mình và dựa vào Thiên Chúa. Họ ý thức về sự mỏng ...

ĐTC Phanxicô: nô lệ tồi tệ nhất chính là nô lệ cái tôi của mình

13/09/2018
Giải thích về sự nô lệ và tự do, ĐTC Phanxicô nói rằng có những thứ nô lệ ngoại tại và nội tại, nhưng sự nô lệ tồi tệ nhất ...
LỊCH PHỤNG VỤ