Thánh

GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC CỎN

Lý trưởng (1805 - 1840)

NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11

"Quan lớn cưỡng bách mà lòng chúng tôi không thuận thì chẳng mắc tội gì."

Thánh Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn sinh năm 1805 tại làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Dù Thánh Cỏn sinh sống đạm bạc bằng nghề nông, nhưng gia đạo vẫn luôn thuận hòa êm ấm.

Sau khi thành công trong vụ kiện tên lý trưởng lạm quyền, cậy thế, chiếm đoạt tài sản của dân làng, uy tín của ngài ngày càng tăng và được dân làng tín nhiệm bầu làm lý trưởng.

Lý trưởng Cỏn tận tâm cho công việc chung và nhiệt tâm phục vụ người Kitô hữu. Ngài lặn lội trong mưa lúc nửa đêm để tìm rước linh mục đến giúp bệnh nhân hấp hối. Khi vua Minh Mạng hạ lệnh truy nã các thừa sai, lý trưởng Cỏn còn thu xếp cho các giáo sĩ đến ẩn trốn trong làng và chăm sóc thuốc thang cho các ngài.

Ngày 30-5-1840, khi nhận được mật báo, tổng đốc Trịnh Quang Khanh đích thân điều động đoàn binh lính hùng hậu về vây làng Kẻ Báng. Sau hai ngày, họ tìm bắt được ba linh mục người Việt cùng với ông Thọ và ông Cỏn. Với tội danh chứa chấp đạo trưởng, lý trưởng Cỏn bị đóng gông giải về công đường Nam Định.

Vì không chịu bước qua thập giá, hai ông bị đánh năm mươi roi, chịu phơi nắng và bị giam đói khát cho đến chiều tối. Khi không thể dụ dỗ, quan tổng đốc ra lệnh cho binh lính khiêng hai ông ngang qua ảnh chuộc tội. Hai ông co chân lên cao và la lớn: “Đạo tại tâm, quan lớn cưỡng bách mà lòng chúng tôi không thuận thì chẳng mắc tội gì!”.

Quan nổi giận ra lệnh hành hạ hai ông. Khi hay tin án tử sắp đến, ngài đã xin lãnh nhận Bí tích Giải tội lần cuối.

Ngày 08-11-1840, khi đến pháp trường, lý trưởng Cỏn quỳ xuống cầu nguyện rồi đưa tay cho binh lính trói vào cọc và bị xử tử. Thi hài của ngài được mai táng tại quê hương Kẻ Báng.

Lý trưởng Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn được tôn phong chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam