Thánh Phêrô Trương (Phạm) Văn Thi, tử đạo ngày 21 tháng 12 năm 1839

20/12/2022
Dù thế nào mặc lòng, khi có người đau ốm nặng nguy tử, các con cũng phải đón cha đi xức dầu bệnh nhân, kẻo gây thiệt hại linh hồn ...

Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Cha tôi không trốn, xin các quan đừng đánh người. Hãy đánh tôi.

Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Anh đã dâng em và các con cho Ngài. Nhớ cầu xin Chúa cho anh được thêm sức mạnh để nhẫn nại đến cùng.

Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên Thánh Giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật.

Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Xin cha thương nhận con làm môn đệ, để con cùng được chết vì đạo như cha cho tròn đức tin.

Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839

18/12/2022
Lạy Chúa con, xin cứu con; con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa.

Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

17/12/2022
Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. (Rm 6, 8)

Thánh Phêrô Trương Văn Đường, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

17/12/2022
Bước qua thập giá là tự giết cả linh hồn lẫn xác đời đời.

Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

17/12/2022
Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời.

Thánh Simon Phan Đắc Hòa, tử đạo ngày 12 tháng 12 năm 1840

11/12/2022
Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. (Rm 14, 8)
LỊCH PHỤNG VỤ