Thánh Đaminh Nguyễn Văn Cẩm

Thánh ĐAMINH NGUYỄN VĂN CẨM Linh mục (1810 - 1859) NGÀY TỬ ĐẠO: 11 THÁNG 03 Thánh Đaminh Nguyễn Văn Cẩm sinh năm 1810 tại làng Cẩm Giàng (hay Cẩm ...

Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, tử đạo ngày 17-9-1798

16/09/2018
Thưa không, tôi là đạo trưởng. Tôi thà chết chớ không bỏ việc giảng đạo.

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, tử đạo ngày 05 tháng 9 năm 1838

05/09/2018
Bị bắt vì đạo thánh là một hồng ân Chúa ban.

Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, tử đạo ngày 05 tháng 9 năm 1938

04/09/2018
Dù phải trăm ngàn sự đau đớn bởi đòn vọt hay phải chết thì tôi xin sẵn lòng cam chịu.

Thánh Giuse Đặng Đình Viên, tử đạo ngày 21 tháng 8 năm 1838

20/08/2018
Tôi là đạo trưởng mà bước qua thập giá, thì ai theo đạo nữa!

Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838

11/08/2018
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt (Ga 12, ...

Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838

11/08/2018
Ông lý Mỹ: “Ta được phúc tử vì đạo thì mẹ Mỹ có bằng lòng chăng?” Vợ: “Thầy mình có được phúc trọng ấy thì tôi bằng lòng lắm”.

Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, tử đạo ngày 12 thang 8 năm 1838

11/08/2018
Anh em nghỉ lại, tôi về quê trước, nhưng mà sau này ta sẽ lại được gặp nhau.

Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

01/08/2018
Không bao giờ tôi bội phản Chúa tôi.

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

01/08/2018
Thập tự đối với chúng tôi là tượng trưng cho ơn cứu độ, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội.

Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Thánh Bênêđictô Vũ Văn Duệ (ngày 01/08 - video)

01/08/2018
Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Thánh Bênêđictô Vũ Văn Duệ (ngày 01/08 - video)
LỊCH PHỤNG VỤ