Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

10/07/2023
Chết vì danh Chúa Giêsu Kitô thật hãnh diện và tốt đẹp biết bao.

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

10/07/2023
Nếu bà và các con không đồng ý cho tôi lấy của nhà giúp người, tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê, kiếm tiền giúp họ.

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, tử đạo ngày 04 tháng 07 năm 1838

04/07/2023
Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em (Ga 15,18).

Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, tử đạo ngày 30 tháng 06 năm 1838

30/06/2023
Tôi sẵn lòng chịu chết, chứ không nói dối để được sống.

Thánh Tôma Đào Đình Toán, tử đạo ngày 27 tháng 06 năm 1840

27/06/2023
Nếu ăn mà phải xuất giáo tôi không bao giờ ăn cả.

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, tử đạo ngày 26 tháng 06 năm 1838

26/06/2023
Anh chị em hãy về đi, đừng khóc nữa, thầy trò chúng tôi hôm nay về Quê Thật mà.

Thánh Domingo Henares - Minh, tử đạo ngày 26 tháng 06 năm 1838

26/06/2023
Làm sao tôi dám bước lên ảnh Chúa, Đấng đã tạo dựng trời đất mà mọi người phải tôn kính thờ lạy.

Bài giảng của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong lễ tuyên phong 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 19-6-1988

18/06/2023
Bài giảng của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong lễ tuyên phong 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 19-6-1988. Hôm nay Hội Thánh Rôma xin chào ...

Giới thiệu chi tiết 14 bức hoạ thời tử đạo

18/06/2023
14 bức hoạ thời tử đạo hiện được lưu giữ tại Hội Thừa Sai Paris (MEP). Vì thời gian, bối cảnh lịch sử, tôn giáo và xã hội mà các ...

Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, tử đạo ngày 17 tháng 06 năm 1862

16/06/2023
Ngày 17/06/1862, vị tôi tớ Chúa bị dẫn đi thiêu sống. Khi ngọn lửa sắp tàn, quân lính thấy ông hình như vẫn còn sống nên đã vung dao chém ...
LỊCH PHỤNG VỤ