Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI, Linh mục (1793 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Bẩm ông lớn, chúng tôi xin ông lớn một lát gươm.”

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh PHAOLÔ NGUYỄN NGÂN, Linh mục (1790 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Vua cấm đạo ngặt thế này, thì giáo hữu không đến với linh mục được, mà ...

Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, tử đạo ngày 07 tháng 11

07/11/2020
Xin Đức cha và Cha bề trên cầu nguyện cùng Chúa cho con, để mỗi ngày con được hoàn thiện hơn, vui lòng đón nhận những khốn khó theo Thánh ...

Thánh Jacinto Castaneda Gia, tử đạo ngày 07 tháng 11

07/11/2020
Thánh JACINTO CASTANEDA GIA, Linh mục dòng Đa Minh (1743 - 1773), NGÀY TỬ ĐẠO: 07 THÁNG 11. “Quan muốn tha thì tha chứ tôi không có tiền. Tôi sẵn ...

Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, tử đạo ngày 05 tháng 11

04/11/2020
Trong tù, cha Đaminh Đinh Đức Mậu vẫn luôn sống đời cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa, nhất là siêng năng lần chuỗi Mân ...

Thánh Pierre Néron Bắc, tử đạo ngày 03 tháng 11

02/11/2020
Thánh PIERRE NÉRON - BẮC, Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1818 - 1860), Ngày TỬ ĐẠO: 03 tháng 11: Con đã chuẩn bị sẵn sàng, số mệnh con ở ...

Thánh François Jaccard - Phan, tử đạo ngày 21/9/1838

20/09/2018
Một thời gian ngắn, con không phải chịu đau khổ nữa, con ước ao chết vì đạo thánh ở đất nước này. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho con sớm ...

Thánh Tôma Trần Văn Thiện, tử đạo ngày 21 tháng 09

20/09/2018
Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng đến chức quyền thế gian.

Thánh Jean Charles Cornay - Tân, tử đạo ngày 20/9/1837

19/09/2018
Ví bằng không có thể lãnh nhận phép Giải tội được, thì tôi trông cậy rằng: Đức Bà sẽ liệu cho tôi được ăn năn tội cho trọn, còn phép ...

Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch, tử đạo ngày 18/9/1840

17/09/2018
Phần xác tôi yếu đuối bệnh tật, nhưng bị bắt vì đạo tôi không sợ, cũng không phàn nàn.
LỊCH PHỤNG VỤ