Thánh

GIUSE TRẦN VĂN TUẤN

Nông dân (1824 - 1862)

Ngày tử đạo: 07 tháng 6

Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ trước tinh yêu bao la và lòng thương xót hải hà của Chúa. Chúa là sức mạnh nâng đỡ con!

Thánh Giuse Trần Văn Tuấn sinh năm 1824, tại làng Nam Điền, xứ Phú Nhai, trong một gia đình nông dân đạo đức. Đời sống đạo của anh cũng như của bao người Công giáo khi ấy, gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các chiếu chỉ cấm đạo của triều vua Tự Đức.

Anh Tuấn bị bắt, lúc 36 tuổi. Anh bị điệu về phủ Xuân Trường, rồi lại bị phân sáp về làng An Bái thuộc huyện Thụy Anh.

Thi hành sắc chỉ cấm đạo tháng 8 năm 1861, quân lính khắc vào một bên má của anh Tuấn hai chữ “tả đạo”, còn má bên kia tên làng xã. Những tháng ngày tù tội cơ cực, đói ăn, không một giọt nước thấm giọng, sức khỏe anh Tuấn suy sụp trầm trọng. Quan thượng nghĩ rằng, lúc này tội nhân dễ nản chí bỏ cuộc, chối bỏ đạo, để được yên thân sum họp cảnh gia đình. Nhưng quan lớn đã lầm, vị anh hùng đức tin vẫn bền gan, không khiếp sợ bản án tử hình.

Người nông dân tầm thường với nguồn trợ lực ân sủng phi thường, bền tâm tuyên xưng niềm tin sắt son vào Chúa Kitô. Anh không bước qua ảnh thánh, nhưng quỳ xuống cung kính và hôn ảnh Chúa chuộc tội.

Ngày 07-6-1862, trên bước đường tiến ra pháp trường Nam Định, người nông dân chất phác âm thầm quỳ trên mảnh chiếu hoa, miệng thì thào xưng tên cực trọng Chúa Giêsu trước khi lý hình thi hành án xử trảm. Hai năm sau, thi hài của anh được giáo dân rước về mai táng tại nhà thờ Nam Điền.

Vị chứng nhân đức tin Giuse Trần Văn Tuấn được nâng lên hàng Chân Phước ngày 29-4-1951 và được tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ