ĐTC Phanxicô: bất bình đẳng có thể được khắc phục

Trong những ngày vừa qua, Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội đã quy tụ các chủ ngân hàng, các nhà kinh tế và các bộ trưởng ...
LỊCH PHỤNG VỤ