Đức Thánh Cha gửi thông điệp cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới

21/01/2020
Thứ Ba 21/01/2020, ĐTC Phanxicô gửi thông điệp cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Đại diện Tòa Thánh tại Diễn đàn có Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng ...
LỊCH PHỤNG VỤ