Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

Đồng hành đức tin với những người trẻ di dân

Trong những năm trở lại đây, xã hội Việt Nam chứng kiến những cuộc di chuyển của nhiều bạn trẻ công giáo từ nông thôn đổ xô về các thành thị để học tập, tìm kiếm những cơ hội việc làm, phát triển bản thân và gia đình.

Vài suy nghĩ về việc chăm sóc mục vụ cho người cao niên

Bài này sẽ bàn qua về vài số liệu hiện nay của người cao tuổi, đồng thời đề cập đến các đặc điểm tâm sinh lý và những nhu cầu ...

Giáo hội và diễn đàn Internet

Giáo Hội đã có một văn kiện mang tên “Đạo đức trên Internet”. Nhưng Giáo Hội không chỉ thấy trên Internet có những chuyện đúng và những điều sai, mà ...
LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT