Giới thiệu ứng dụng (App) và trang web "Giờ lễ"

Ứng dụng (App) và trang web "Giờ lễ" do Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đảm nhiệm, để giúp bà con di dân, khách du lịch, khách công tác, những người làm công tác bác ái... biết giờ lễ, vị trí, khoảng cách, thời gian đến nhà thờ mình cần tìm. Hiện đang chạy thử nghiệm và đã tải lên CH Play và IOS,

Năm lời khuyên giúp trẻ biết kiểm soát và có hành vi đúng mực

Trẻ em muốn tìm hiểu thế giới và để làm được điều đó, trẻ cần trải nghiệm những giới hạn của cuộc sống và của chính mình. Do đó, cha mẹ có vai trò thiết yếu và không thể thay thế, trong việc thiết lập những giới hạn và hướng dẫn trẻ hướng tới những điều tốt đẹp. Sau đây là 5 lời khuyên giúp nuôi dạy trẻ biết kiểm soát và có hành vi đúng mực:

Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT