Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

Chờ mong… Mưa nguồn cứu rỗi!

Thiên Chúa đến, “cắm lều” và ở cùng chúng ta”. “Vọng” nói lên sự “trông chờ, mong đợi”. Trong nguyên ngữ Latinh, “adventus” còn có nghĩa là “đến”. Vì thế, ...
LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT