Kinh Mân Côi - Lời kinh gần gũi

Chuỗi Mân Côi làm lòng người lắng dịu, thanh thản bình an để chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và ca ngợi Mẹ Maria. Cầm Chuỗi Mân Côi trên tay, ...

Vấn đề sự sống đời sau

Xin cho con hỏi trong kinh Tin Kính, có tín điều “tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”. Cha xứ dạy chúng con rằng chúng ta sẽ không ...

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108

Chúng ta không thể để lại cho các thế hệ tương lai trách nhiệm về những quyết định cần phải thực hiện ngay bây giờ, để kế hoạch của Chúa dành cho thế giới có thể được

Khi cha mẹ không lưu tâm đến việc dạy con cái về sự trung thực

Giả sử đứa trẻ vô tình làm vỡ chiếc bình mà bạn rất thích, và đứa trẻ sẵn sàng nhìn nhận hành động đó; thì cha mẹ cần khôn ngoan đủ để khen ngợi trẻ về sự trung thực và biết nhận lỗi, và sẵn sàng bỏ qua việc trẻ lỡ tay làm bể chiếc bình. Thật thế, chẳng có chiếc bình nào trên đời này xứng với giá của sự thật!

Thư gửi bạn trẻ Công giáo: làm sao để tìm thấy niềm vui

Một trong những điều đầy tràn niềm vui nhất mà tôi từng đọc là một bức thư bắt đầu với hàng chữ: "Tôi bị u não." Tác giả là một ...

Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT