Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

Những dụ ngôn của Đức Giêsu

Những dụ ngôn của Đức Giêsu nằm trong số những lời nói được sưu tập sớm nhất. Một bộ sưu tập những dụ ngôn đã làm nền tảng cho chương ...

Tôn giáo và Đức tin

đức tin là mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa, là kinh nghiệm về Thiên Chúa một cách riêng tư của người tin. Đức tin ấy được mặc khải ...

Đại dịch cho thấy người nhập cư rất quan trọng

Đức Hồng y Michael Czerny (ĐHY) nói: Tình trạng khẩn cấp do Covid-19 gây ra đã khiến tình huống của nhiều người dễ bị tổn thương thậm chí còn bấp bênh hơn; nhưng đồng thời cũng cho thấy rất rõ rằng những người nhập cư rất cần thiết cho kết cấu xã hội của chúng ta.

Nên thánh đối với Thiếu nhi và Giáo lý viên

Giáo Hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, luôn quan tâm đến Thiếu nhi và Giới trẻ, vì các em là tương lai của Giáo Hội và của xã hội. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, đó là khẩu hiệu chúng ta thường thấy, như một khẳng định: muốn thế giới tương lai tốt, thì phải chăm lo giáo dục Thiếu nhi từ bây giờ.

Vai trò của tình dục trong đời sống vợ chồng Ki-tô hữu

Theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội thánh, giới tính (người nam, người nữ), tính dục và tình dục (những hoạt động mà mỗi giới vận dụng bản năng ...

Tín hữu giáo dân trong sứ vụ của Giáo hội

Giáo dân không còn chỉ được xem là những đối tượng của hoạt động mục vụ của giáo sĩ mà còn là những cộng tác viên quý giá và không ...

Vai trò của tình dục trong đời sống vợ chồng Ki-tô hữu

Theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội thánh, giới tính (người nam, người nữ), tính dục và tình dục (những hoạt động mà mỗi giới vận dụng bản năng ...

Hãy tập chết mỗi ngày

Nếu ơn gọi và cũng là căn tính của chức Phó tế chính là phục vụ, là “rửa chân cho anh chị em mình”, thì phải phục vụ, phải “rửa ...

Chatbot truyền giáo

Cả một kho tư liệu phong phú về chabot trên internet khiến nảy sinh một câu hỏi đối với các tín hữu: Công giáo đã quan tâm sử dụng chatbot ...
LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT