Chúa Kitô thiết lập bí tích

Tới Công đồng Trentô (1546-1563) chính thức và long trọng tuyên bố thành tín điều: “Nếu ai nói rằng bí tích của Tân ước không do Chúa Kitô thiết lập, ...

Con Thiên Chúa hằng sống tự hóa ra không

Năm nay Lễ Truyền Tin – mừng bước khởi đầu của mầu nhiệm Nhập Thể mà thư Phi-líp-phê 2,6-7 diễn tả là: “Từ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, ...

Đồng hành đức tin với những người trẻ di dân

Trong những năm trở lại đây, xã hội Việt Nam chứng kiến những cuộc di chuyển của nhiều bạn trẻ công giáo từ nông thôn đổ xô về các thành thị để học tập, tìm kiếm những cơ hội việc làm, phát triển bản thân và gia đình.

Thường huấn linh mục

Khái niệm thường huấn hay đào tạo trường kỳ đã xuất hiện ngay từ đầu trong lịch sử của Hội Thánh, chính thánh Phaolô đã nhắn nhủ môn đệ thân ...

Nhà thờ chính tòa Bùi Chu - Dấu ấn giai đoạn phát triển mới của Giáo phận Bùi Chu

Bài viết này có 3 phần: 1- Phần thứ nhất: Sơ qua lịch sử Giáo phận Bùi Chu; 2- Phần thứ hai: Lịch sử Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu; ...

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT