Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

Tiếp kiến chung 16-09-2020: Trở thành người bảo vệ sự sống và trái đất

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tìm lại vị trí của chúng ta trong công trình sáng tạo của Chúa bằng việc chăm sóc cho nhau và học ...

Cám dỗ cuối cùng

Cám dỗ cuối cùng là cám dỗ phản bội lớn nhất: Làm điều đúng nhưng với lý do sai.

Suy tôn Thánh Giá (2)

Thánh Phao-lô tôn vinh Chúa Giê-su chịu đóng đinh nơi thân xác mình bằng những dấu vết của đòn vọt xé da xé thịt giống Chúa Giê-su, và coi đó ...

Suy tôn Thánh Giá (2)

Thánh Phao-lô tôn vinh Chúa Giê-su chịu đóng đinh nơi thân xác mình bằng những dấu vết của đòn vọt xé da xé thịt giống Chúa Giê-su, và coi đó ...

Người giáo dân di dân: Những thao thức và nguyện vọng

Trong một môi trường mới, một không gian sống mới với những thách đố, rủi ro và sức ép về mọi mặt của đời sống đô thị, tất cả đè nặng trên vai chúng tôi trong hành trình đi tìm tương lai cho chính mình. Nó cũng không khỏi làm cho chúng tôi có thể vững vàng bước đi trong hành trình đức Tin của mình ở thành thị này.

Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tình dục trẻ em

Chúng ta phải đối diện với vấn nạn trên theo cách nào? Làm sao để nhận biết những dấu hiệu nguy cơ, làm sao để phòng ngừa, và đặc biệt nếu nghi ngờ, làm sao để hiểu tận gốc vấn đề trên và đối diện với chúng bằng một góc nhìn quân bình và khôn ngoan?
LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT