Suy niệm - Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Một số suy niệm có thể hỗ trợ lời cầu nguyện của chúng ta trong Lễ Trọng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. 1. Tín điều Đức Maria Vô nhiễm Nguyên ...

Đôi nét về Năm Phụng vụ của Giáo hội

Năm Phụng vụ của Giáo Hội có 52 tuần lễ, khởi đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng và kết thúc vào chiều thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ ...

Đọc Kinh Thánh theo phương pháp Lectio Divina

Khi phân tích các bước của Lectio Divina trong thư trên đây, Dan Burke[5] đã tóm 4 bước trong những từ rất hay: đọc=tìm kiếm; suy niệm=tìm thấy; cầu nguyện=đề ...

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108

Chúng ta không thể để lại cho các thế hệ tương lai trách nhiệm về những quyết định cần phải thực hiện ngay bây giờ, để kế hoạch của Chúa dành cho thế giới có thể được

Để giúp trẻ lớn lên trong đời sống đức tin

Theo kinh nghiệm của nhiều tín hữu, những lời cầu nguyện chúng ta học được khi còn nhỏ thường gắn bó cho đến khi trưởng thành và có sức nâng đỡ khi chúng ta cần sự an ủi nhất. Thực sự, những lời cầu nguyện như Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng rất quan trọng, nhưng nếu dạy cho trẻ biết thêm một chút về cầu nguyện qua việc nói chuyện với Chúa, cũng rất quan trọng và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng. Có thể thực hành vài bước đơn giản như sau:

Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT