Khuấy động hay chọn lựa …

Giáo huấn của Chúa nói về tầm quan trọng của việc chọn lựa phần tốt vì Nước Trời. Phải sống trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân (câu trả ...

Có phải tâm trí con người là phi vật chất?

Một trong những lãnh vực đáng quan tâm của triết học hiện đại đó là triết học tâm trí (philosophy of the mind). Đáng quan tâm bởi vì nó đưa ...

Thần học mục vụ cho di dân: Thách đố và cơ hội

Bài viết này tập trung suy tư thần học về thân phận của những người di cư tự nguyện vì lý do kinh tế (economic migrants). Khi nói đến di dân kinh tế, thường phân biệt giữa người tạm cư và người định cư vĩnh viễn. Hai nhóm người này có những nhu cầu xã hội và tâm linh khác nhau...

Tại sao nên khuyến khích trẻ em trở thành lễ sinh?

Nhiệm vụ của lễ sinh là đào tạo các em nhỏ có tính ngăn nắp và cẩn thận. Chúng sẽ học được cách phục vụ bằng cách đặt tình yêu và tìm kiếm vẻ đẹp trong từng chi tiết. Nhiệm vụ của lễ sinh sẽ dạy các em nhỏ trở nên người có trách nhiệm và đúng giờ, giúp chúng có được ý thức chung và dấn thân hơn đối với Thánh lễ ngay từ khi còn nhỏ.

Thánh Tử Đạo

Xem Tiểu sử tất cả các Thánh tử đạo

LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT