Thánh

ĐAMINH VŨ ĐÌNH TƯỚC

Linh mục (1775 - 1839)

Ngày tử đạo: 02 tháng 4

Người ta phải chạy trốn hết sức có thể, nhưng khi không được nữa thì phải vâng theo ý Chúa.

Thánh Đaminh Vũ Đình Tước sinh năm 1775 tại làng Trung Lao, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Trung Lao, Giáo phận Bùi Chu). Chú Tước gia nhập Nhà Đức Chúa Trời và tiếp tục tu học để thụ phong linh mục.

Sau khi thụ phong linh mục, cha Tước gia nhập dòng thánh Đa Minh và khấn trọng thể ngày 18-4-1812. Đức cha Delgado - Y bổ nhiệm cha coi sóc họ đạo Xương Điền, thuộc Giáo phận Đông Đàng Ngoài. Kể từ đó, cha Tước hăng say phục vụ các linh hồn.

Thời kỳ cấm đạo ngặt nghèo, cha thường ẩn trốn khi nhà ông Đoài, lúc nhà ông Thịnh. Ngày 02-4-1839, khi cha Tước đang dâng lễ thì bị bát phẩm Phan cùng với gia nhân bao vây lục xét, bắt cha dẫn về Cẩm Hà. Thiết nghĩ cũng nên nói thêm rằng chức bát phẩm của ông Phan là nhờ công lao chỉ điểm, tố cáo để bắt Đức cha Henares - Minh.

Khi các tín hữu biết bát phẩm Phan và thuộc hạ tìm bắt cha Tước để lãnh thưởng, thì toan tính tấn công họ để giải thoát cha xứ. Phụ nữ thì mang bao bị đựng đầy tro trấu để quăng vào đám người nhà bát phẩm. Đàn ông thì mang theo gậy gộc và giáo mác.

Trong khi đang bị giam giữ, nhìn thấy cảnh tượng giáo dân hò hét bên ngoài, cha ôn tồn khuyên nhủ: “Anh em làm thế chỉ gây nên cái chết cho cha mà thôi”. Ông chánh trương và giáo hữu xứ Xương Điền bình tĩnh lắng nghe cha.

Trong giờ phút hỗn loạn, tên Ngọc, bộ hạ của bát phẩm Phan, rút vũ khí chém mạnh vào đầu cha. Vết thương trầm trọng khiến cha ngã gục xuống đất. Đám tôi tớ và tên Phan đâm đầu bỏ chạy.

Linh cảm giây phút cuối cùng đã đến, cha xin giáo dân thinh lặng cầu nguyện. Bình tĩnh trong giờ phút hấp hối, cha cảm tạ Chúa đã cho cha được chịu đau khổ vì đạo và khuyên nhủ các tín hữu giữ vững đức tin. Vì vết thương trầm trọng, máu ra nhiều, cha thì thào kêu Danh Thánh Giêsu rồi an nghỉ trong Chúa. Thánh lễ cuộc đời vị tử đạo đã hoàn tất. Thi hài cha được giáo hữu an táng tại Nhà thờ họ Xương Điền.

Linh mục Ðaminh Vũ Ðình Tước được tôn phong chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ