Thánh

LAURENSÔ PHẠM VIẾT NGÔN

Giáo dân (1840 - 1862)

Ngày tử đạo: 22 tháng 5

Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa Tể trời đất. Thập giá là phương thế Thiên Chúa dùng để cứu độ nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp.

Thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn sinh năm 1840, trong một gia đình đạo đức tại giáo xứ Lục Thủy, Giáo phận Trung (nay thuộc giáo xứ Liên Thượng, Giáo phận Bùi Chu).

Lập gia đình năm 22 tuổi, anh Ngôn sống gương mẫu đạo hạnh, yêu thương vợ con hết lòng. Vì nặng tình với vợ con, nên trong lần bị bắt và bị buộc chối đạo lần đầu tiên, anh Ngôn đã hối lộ tiền bạc cho quan quân để đổi lấy sự tự do.

Trong hoàn cảnh bắt đạo khốc liệt này, anh Ngôn bị bắt lần thứ hai vào ngày 08-9-1861, bị giải về trại An Xá, huyện Đông Quan. Bị giam cầm trong ngục, anh rất lo lắng cho vợ và con thơ. Anh tìm cách trốn về thăm gia đình và hết lời khuyến khích thân mẫu, vợ con hãy trung thành với đức tin, phó thác cho sự quan phòng của Chúa.

Tại công đường, quan án dụ dỗ: “Anh còn trai trẻ, sao dại dột muốn chết? Hãy bước qua Thánh Giá, anh sẽ được tha, cho về với vợ con”. Anh Ngôn kiên cường tuyên tín: “Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa Tể trời đất. Thánh Giá là phương thế Thiên Chúa dùng để cứu độ nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp”.

Thái độ trung tín, hiên ngang bảo vệ đức tin, càng làm cho các quan tức giận, đồng lòng lên án trảm quyết. Vị chứng nhân đức tin Laurensô Phạm Viết Ngôn chịu xử trảm ngày 22-5-1862 tại pháp trường An Triêm, huyện Đông Quan, trước sự chứng kiến của thân mẫu và người vợ hiền thục thân thương.

Chứng nhân đức tin Laurensô Phạm Viết Ngôn được nâng lên hàng chân phước ngày 29-4-1951 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ