Thánh Tôma Trần Văn Thiện, tử đạo ngày 21/9/1838

20/09/2018