Thánh

FRANCOIS ISIDORE GAGELIN - KÍNH

Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1799 - 1833)

Ngày tử đạo: 17 tháng 10

Tôi không còn ham muốn sự gì hơn là mau thoát ra khỏi cái xác phàm này để muôn đời kết hợp với Chúa Kitô.

Thánh François Isidore Gagelin - Kính sinh ngày 10-5-1799 tại làng Montperreux, thuộc Giáo phận Besançon, nước Pháp. Khi lên hai tuổi, Isidore mồ côi cha. Cậu là một học sinh thông minh và gương mẫu.

Năm 1817, Isidore Gagelin gia nhập Chủng viện Besançon. Hai năm sau, thầy Isidore xin gia nhập Chủng viện Hội Thừa Sai Paris và lãnh nhận chức phó tế vào ngày 20-5-1820, rồi tình nguyện đi Ma Cao. Tháng 9 năm 1821, thầy Isidore Gagelin cập bến Thuận An, gần kinh thành Huế. Ngày 28-9-1822, Đức cha Jean Labartette truyền chức linh mục cho thừa sai Isidore Gagelin - Kính tại họ đạo Nhứt Đông, Cổ Vưu, Quảng Trị.

Năm 1825, thừa sai Gagelin - Kính được thuyên chuyển về phụ trách Chủng viện Lái Thiêu ở miền Nam và hoạt động mục vụ tông đồ vùng Sài Gòn, Bà Rịa. Đức cha Jean Taberd - Từ trao thêm cho ngài trách nhiệm ở miền đất khô cằn Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi, tức là phần đất của Giáo phận Qui Nhơn ngày nay.

Với sắc lệnh cấm đạo ngày 06-01-1833 của vua Minh Mạng, cha lên miền núi phía Bắc Bình Định, vừa để tạm lánh cuộc truy lùng của triều đình Minh Mạng, vừa để tiếp cận với các bộ tộc thiểu số vùng Trường Sơn. Trong lúc cha ẩn trú trên miền núi, nhiều giáo hữu ở Bồng Sơn bị bắt và bị tra tấn để khai thác danh sách và nơi ẩn trú của các linh mục. Thấy đoàn chiên lâm nạn, cha viết thư thỉnh ý Đức Giám mục cho cha ra nộp mình, nếu điều đó tốt hơn là để đoàn chiên bị tan tác. Cuối tháng 5 năm 1833, cha nhận được thư của Đức cha Taberd. Sau đó không lâu, từ họ đạo Long Quan, nơi ẩn nấp cuối cùng, cha đến trình diện với quan huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định.

Trong tâm thư cuối cùng, cha Kính viết: “Viễn tượng được trông thấy Chúa Giêsu tử nạn làm cho tôi quên đi hết những gì là đau đớn trong cái chết, tôi không còn ham muốn sự gì hơn là mau thoát ra khỏi cái xác phàm này để muôn đời kết hợp với Chúa Kitô”.

Sáng sớm ngày 17-10-1833, ngài bị dẫn ra pháp trường Bãi Dâu, Huế. Khi nghe lệnh quan, mười hai lý hình đã thi hành án xử giảo. Cha bị ngộp và tắt thở. Giáo hữu rước về an táng trong vườn nhà một giáo dân thuộc họ đạo Phủ Cam.

Vua Minh Mạng nghi ngờ, mấy ngày sau ra lệnh bốc mộ ngài để kiểm nghiệm, có thể vì nhà vua nghe đồn rằng người có đạo tin xác kẻ chết sống lại. Năm 1847, thi hài vị chứng nhân đức tin được chuyển về tôn kính trong nhà nguyện của Hội Thừa Sai Paris.

Linh mục thừa sai Isidore Gagelin - Kính được nâng lên hàng chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ