Thánh Jean Charles Cornay - Tân, tử đạo ngày 20/9/1837

19/09/2018