Thánh

Đaminh NGUYỄN ĐỨC MẠO

Hương quản hay Phó lý (1818 - 1862)

Ngày tử đạo:  16 tháng 6

Sao quan lại dụ dỗ chúng tôi như vậy? Nếu chà đạp Thánh Giá để khỏi bị bắt, bị đánh đập, thì chúng tôi đã làm ngay ở làng quê chúng tôi rồi, dại gì phải trải qua biết bao cực khổ nơi đây. Bây giờ quan cứ làm theo ý quan, chúng tôi không bao giờ bỏ đạo đâu.

Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo sinh năm 1818 tại thôn Phú Yên, làng Ngọc Cục, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Ngọc Tiên, Giáo phận Bùi Chu). Ông giữ chức phó lý (hương quản), có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự trong làng xã. Ông lập gia đình và có một gia đình nề nếp, đạo hạnh.

Ngày 14/09/1861, quan phủ Xuân Trường ra lệnh ép ông phải đạp lên Thánh Giá. Ông khẳng khái từ chối nên bị đày sang làng Bạch Cốc, huyện Vụ Bản, trong tỉnh Nam Định.

Trong nhiều tháng bị giam cầm, cổ mang gông, tay chân bị xích xiềng, nhiều lần chịu đánh đòn dã man tại công đường, nhưng ông vẫn kiên trung với Đạo Thánh Chúa. Khi vua thi hành chiếu chỉ phân sáp, quân lính dùng dùi sắt nung đỏ khắc chữ trên mặt chứng nhân: một bên má chữ “tả đạo”, má bên kia là tên làng “Ngọc Cục”, làm cho ông nhức nhối đau đớn khủng khiếp. Ông Mạo nhẫn nhục chịu đựng, trung kiên với đức tin chân chính.

Hàng ngày, ông đọc Kinh Mân Côi cùng với các bạn tù đức tin. Nhờ những kinh nguyện sốt sắng, họ có sức mạnh lướt thắng mọi gian nan thử thách. Họ còn giúp nhau sám hối và hy sinh giữ chay ba ngày trong tuần để chờ đợi đón nhận hồng phúc tử đạo.

Ngày 15/06/1862, một lần nữa quan yêu cầu ông Mạo đạp lên Thánh Giá, ông quyết liệt từ chối. Quan sai binh lính trói chặt ông mang ra phơi nắng trọn ngày, không cho ăn uống.

Ngày hôm sau, quan thay đổi thái độ, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, nhưng ông Mạo bình tĩnh trả lời: “Sao quan lại dụ dỗ chúng tôi như vậy? Nếu chà đạp Thánh Giá để khỏi bị bắt, bị đánh đập, thì chúng tôi đã làm ngay ở làng quê chúng tôi rồi, dại gì phải trải qua biết bao cực khổ nơi đây. Bây giờ quan cứ làm theo ý quan, chúng tôi không bao giờ bỏ đạo đâu”.

Chứng nhân đức tin Nguyễn Đức Mạo bị xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Bạch Cốc. Thi hài ngài được rước về an táng trong nhà thờ Phú Yên.

Ông Hương quản Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo được nâng lên hàng chân phước ngày 29/04/1951 tôn phong hin thánh ngày 19/06/1988. 

VPTK. HĐGMVN