Tông thư: “Traditionis Custodes” về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc Cải tổ năm 1970

19/07/2021
Tông thư ban hành dưới dạng Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Traditionis Custodes” về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc Cải tổ năm 1970

Tông huấn Amoris Laetitia – Niềm Vui Của Tình Yêu

08/05/2021
Amoris Laetitia – Niềm Vui Của Tình Yêu Tông huấn hậu Thượng Hội đồng về Tình Yêu Trong Gia Đình của Đức Thánh Cha PHANXICÔ gửi các Giám mục, các linh ...

Tông huấn Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế - Redemptoris Custos

19/03/2021
Tông huấn Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế - Redemptoris Custos của Đức thánh cha Gioan Phaolô II về Dung mạo và Sứ mạng của Thánh Giuse trong Đời sống ...

Tông sắc “Aperuit Illis - Người mở trí cho họ” nhằm thiết lập ngày Chúa Nhật Lời Chúa

16/01/2021
Trong Tông Sắc ”Aperuit illis – Ngài mở tâm trí cho họ” (Lc 24,45) công bố ngày 30-9-2019, lễ thánh Giêrônimô, Đức Giáo hoàng Phanxicô ấn định Chúa Nhật thứ ...

Toàn văn Tông Huấn Querida Amazonia (Amazon Yêu Quý)

24/02/2020
TOÀN VĂN TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG QUERIDA AMAZONIA (AMAZON YÊU QUÝ) CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI DÂN CHÚA VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THIỆN CHÍ

Tông huấn Christus vivit - Chúa Kitô đang sống

18/01/2020
Đây là bản dịch chính thức Tông huấn "Christus vivit - Chúa Kitô đang sống" của Hội đồng Giám mục Việt Nam


Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục... về Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên

06/02/2015
Tôi xin anh em hợp tác hoàn toàn và chặt chẽ với Uỷ ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Tôi đã uỷ thác cho Uỷ ban lo trợ giúp ...

Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến (tiếp theo)

03/12/2014
Tôi ước mong rằng luôn luôn thực hiện được điều mà tôi đã có lần nói: “Đâu có các tu sĩ thì có niềm vui”. Chúng ta được mời gọi ...

Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến

02/12/2014
Trong một xã hội xung đột, một xã hội khó chung sống giữa những nền văn hóa với nhau, một xã hội chèn ép những kẻ cô thế, xã hội ...
LỊCH PHỤNG VỤ