Thư mục vụ 2012: năm Đức Tin

11/10/2012
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố quyết định mở Năm Đức Tin, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, ...

Thư Mục vụ 2008: Môi trường giáo dục gia đình Công giáo

06/12/2008
Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
LỊCH PHỤNG VỤ