Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch, tử đạo ngày 18/9/1840

17/09/2018