Thánh

TÔMA ĐINH VIẾT DỤ

Linh mục (1783 - 1839)

Ngày tử đạo: 26 tháng 11

Tôi chỉ lo giảng đạo, cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ thôi.

Thánh Tôma Đinh Viết Dụ sinh năm 1783 tại làng Phú Nhai, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Phú Nhai, Giáo phận Bùi Chu). Ngài rất chuyên cần học tập và trau dồi đức hạnh. Sau khi thụ phong linh mục, cha Dụ xin gia nhập dòng Đa Minh và tuyên khấn ngày 21-12-1814. Về sau, cha được thuyên chuyển về phục vụ giáo xứ Liễu Đề, thuộc Giáo phận Bùi Chu ngày nay.

Cha Dụ gương mẫu trong đời sống cầu nguyện, hăng say hoạt động tông đồ, phục vụ các tín hữu Giáo phận Đông Đàng Ngoài.

Ngày 20-5-1839, được tin mật báo có sự hiện diện của đạo trưởng, tổng đốc Trịnh Quang Khanh đích thân bao vây lục soát làng Liễu Đề. Khi vừa hoàn tất việc dâng Thánh lễ tại nhà bà Thu, nghe tiếng la hét ồn ào, biết rằng làng đã bị binh lính bao vây và không thể thoát thân, cha Dụ cải trang thành người làm thuê, ngồi nhổ cỏ sau vườn.

Tên chỉ điểm nhận biết ngài và hô to: “Đây, tên đạo trưởng”. Với nét mặt bình tĩnh, cha ôn tồn nói: “Chính tôi là đạo trưởng. Tôi có nghĩa vụ chăm sóc các tín hữu tại đây”.

Trải qua 6 tháng bị giam cầm và tra tấn trong ngục tù, kèm theo những lời dụ dỗ bước qua Thánh Giá, nhưng tất cả đều không làm ngài lung lay ý chí. Quan trên buộc lòng phải lập án chuyển vào kinh đô Thuận Hóa: “Đạo trưởng Đinh Viết Dụ bị kết án trảm quyết vì tội truyền bá Giatô tả đạo. Y đã trở nên chai đá không gột rửa được vì những điều dị đoan đã quá ăn sâu. Vậy phải nghiêm trị”.

Trong chốn lao tù, cha Dụ được giam chung với cha Nguyễn Văn Xuyên. Nhị vị tôi tớ Chúa chung tiếng nguyện lời kinh, khuyến khích và ban Bí tích Hòa giải cho nhau, cùng chuẩn bị tâm hồn xứng hợp để tuyên xưng đức tin trước mặt vua quan và quần chúng.

Cha Dụ chịu xử trảm ngày 26-11-1839 tại pháp trường Bảy Mẫu, dưới thời vua Minh Mạng. Thi hài vị chứng nhân đức tin được tôn kính tại Đền Thánh Phú Nhai.

Linh mục Tôma Ðinh Viết Dụ được nâng lên hàng chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh  ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ