Thánh

PHÊRÔ LÊ TÙY

Linh mục (1773 - 1833)

Ngày tử đạo: 11 tháng 10

Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa!

Thánh Phêrô Lê Tùy sinh năm 1773 trong một gia đình trung nông tại làng Bằng Sở, thuộc xứ đạo Sở Hạ, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chú Tùy được nhập chủng viện Kẻ Vĩnh, tỉnh Nam Định, sau đó được phong linh mục. Cha Tùy hăng say làm phó xứ Đông Thành (Chân Lộc) rồi chánh xứ Nam Đường tỉnh Nghệ An.

Năm 1833, vua Minh Mạng ban hành chiếu chỉ cấm đạo. Mùa Thu năm 1833, khi đi xức dầu cho một bệnh nhân hấp hối, cha bị bắt. Giáo dân biết tin thì đến quan huyện xin nộp tiền chuộc mạng cha. Quan huyện bằng lòng tha nhưng với điều kiện là cha phải tự nhận mình là thầy thuốc đi thăm người bệnh.

Vì cương quyết từ chối lời khai gian dối, cha bị áp giải về giam trong ngục đường Nghệ An. Tại công đường, quan án hỏi: “Ông có phải là đạo trưởng không?”, cha Tùy trả lời: “Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa!”

Quan nói tiếp: “Này ông, ông đã già, ta thương hại, nhưng phép nước rất nhặt, ông hãy làm giấy tự khai mình là thầy thuốc, như thế ta có thể cứu ông khỏi chết nhục hình. Ông không sợ chết sao?”, cha Tùy đáp: “Cám ơn quan lớn đã muốn cứu tôi, nhưng lương tâm một đạo trưởng đạo Thiên Chúa không cho phép tôi làm theo ý quan”.

Quan lập án gửi về kinh, nhưng nghĩ rằng người 60 tuổi chỉ bị phạt tiền, không bị xử tử. Ai ngờ, vua Minh Mạng hạ bút châu phê bản án: “Tên Lê Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền bá tà đạo cho dân, phải trảm quyết”.

Ngày 11-10-1833, bản án xử trảm được thực hiện tại pháp trường Chợ Quân Ban. Cha Tùy xin chút thời gian để quỳ xuống chiếu cầu nguyện và khuyên ông Thu: “Con hãy bền lòng vững chí, rồi con cũng được phần thưởng muôn đời”. Thi hài cha được mai táng tại nhà nguyện Tràng Nứa, sau được rước về Bằng Sở.

Linh mục Phêrô Lê Tùy được nâng lên hàng chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ