Thánh

PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU

Linh mục (1812 - 1861)

Ngày tử đạo: 07 tháng 4

Đạo thánh đã thấm nhập vào xương tủy tôi rồi, tôi làm sao bỏ được. Vả lại, một người giáo hữu bình thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ Đạo, huống chi tôi đây là đạo trưởng.

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu sinh năm 1812 tại Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Ngài dâng mình cho Chúa và được gửi theo học tại Chủng viện Penang, Malaysia, dọn mình thụ phong linh mục.

Trở về nước, cha Lựu được ủy thác coi sóc các họ đạo Mặc Bắc, Sa Đéc và Mỹ Tho. Cha quan tâm giảng dạy giáo lý và thường xuyên thăm viếng từng gia đình trong các họ đạo. Giáo dân rất quý mến và lắng nghe lời khuyên nhủ dạy bảo của cha.

Cha Lựu năng tiếp xúc với dân cư sông nước Cửu Long, miền Tây Nam bộ, nên nhiều khi cũng uống rượu để hòa đồng với họ. Thế rồi một hôm, đang đi trên thuyền, cha Lựu mời cha Thuyết đang ở thuyền khác qua uống vài “xị”, nhưng cha Thuyết nhất mực từ chối, nói đến các tai hại do rượu. Ngay giờ phút ấy, cha Lựu ném chai rượu xuống sông và quả quyết: “Từ hôm nay tôi không uống nữa”. Trong suốt quãng đời còn lại, cha đã trung thành giữ lời hứa.

Mùa xuân năm 1853, đang coi sóc họ đạo Mặc Bắc, cha Lựu được thuyên chuyển sang họ đạo Ba Giồng, gần Mỹ Tho. Mùa đông năm 1860, cha thường cải trang vào tù thăm viếng các giáo hữu thuộc vùng Xoài Mút và Ba Giồng đang bị gông cùm, xích xiềng vì đức tin. Cha đem Mình Thánh Chúa đến cho họ, an ủi, khích lệ họ.

Cha Lựu bị phát hiện và ngài đã can đảm nhận mình là đạo trưởng. Cha bị tống giam, chịu chung số phận với giáo dân, cùng chia sẻ roi đòn, tra tấn và nhiều hình khổ trong lao tù với họ. Dù bị tra tấn, cha vẫn kiên trì giữ vững đức tin, quả quyết đáp lời quan án tại công đường: “Đạo Thánh đã thấm nhập vào xương tủy tôi rồi, tôi làm sao bỏ được. Vả lại, một người giáo hữu thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống chi tôi đây là đạo trưởng”.

Cha bị án trảm quyết và bản án được thi hành ngày 07-4-1861, tại pháp trường ngoài thành Mỹ Tho. Thi hài cùng với gông cùm và một chiếc bình đất vấy máu được giáo dân rước về an táng tại giáo xứ Ba Giồng. Giáo phận Mỹ Tho tôn vinh và nhận Ngài làm Thánh Bổn mạng của Giáo phận.

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu được nâng lên bậc chân phước ngày 02-5-1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ