Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855

14/07/2018