Hạnh Thánh Đaminh Trần Duy Ninh, tử đạo ngày 02/06/1862

01/06/2018

Thánh Đaminh Trần Duy Ninh 

Giáo dân (1841 - 1862)
Ngày tử đạo: ngày 2 tháng 6

Nếu con cái không được phép khinh dể cha mẹ mình,
thì người tín hữu sao dám đạp ảnh Chúa tạo dựng trời đất.

Thánh Đaminh Trần Duy Ninh chào đời năm 1841, tại làng Trung Linh, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Trung Linh, Giáo phận Bùi Chu). Anh là một thanh niên Công giáo đạo hạnh. Đến năm anh 20 tuổi, anh lập gia đình với một thiếu nữ trong làng. 

Hằng ngày, anh Ninh siêng năng việc đồng áng, chiều về cơm nước xong, lại tụ