Thánh

AUGUSTIN SCHOEFFLER - ĐÔNG

Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1822 - 1851)

Ngày tử đạo: 01 tháng 5

Hãy về nói với anh chị em, đừng lo sợ gì hết, dù thế nào tôi cũng không khai một ai cả.

Thánh Augustin Schoeffler Đông sinh ngày 21-11-1822 tại giáo phận Nancy - Metz, nước Pháp, là con cả trong gia đình có sáu anh em. Sau khi mãn trung học năm 1846, ngài muốn trở thành linh mục để ra đi truyền giáo.

Thời đó, đi truyền giáo có nghĩa là đi vào chỗ chết. Nhưng, cho dù song thân ra sức ngăn cản, ngài vẫn xin gia nhập Hội Thừa Sai Paris và được thụ phong linh mục vào ngày 29-5-1847.

Tháng 11 năm 1847, tân linh mục Augustin từ giã Paris, xuống tàu sang vùng Viễn Đông. Năm 1848, ngài đến Hà Nội, nhận bài sai mục vụ tại xứ Đoài thuộc Giáo phận Tây Đàng Ngoài. Cha tích cực hoạt động truyền giáo. Số người được rửa tội ngày càng nhiều.

Tháng 3 năm 1851, cha Đông đi giảng tĩnh tâm Mùa Chay ở xứ Bầu Nọ. Không may, một tín hữu hám lợi đã đi báo với ông tuần tổng. Tuần tổng đặt bẫy bắt cha Đông cùng cha Phượng và hai thầy giảng khi họ còn đang len lỏi trong rừng.

Vì muốn làm tiền, ông tuần lên tiếng, nếu ai liệu được một nén vàng và trăm nén bạc thì trả tự do cho bốn người. Cha Đông trả lời không có số tiền đó. Lát sau, cha nghĩ rằng những người này dù đòi được tiền rồi cũng sẽ nộp cha cho quan nên cha nói: “Nếu ông tuần quyết tâm đòi tiền chuộc, thì hãy thả ba người giúp việc, vì chính họ mới biết chỗ cất giấu tiền”. Ông tuần thả cha Phượng và hai thầy giảng, nhưng những người được thả đã không trở lại.

Tức giận vì bị gạt, ông tuần cho người giải cha lên tỉnh Sơn Tây. Dọc đường, gặp được một tín hữu, cha nhắn nhủ: “Hãy về nói với anh chị em, đừng lo sợ gì hết, dù thế nào tôi cũng không khai một ai cả”. Dù bị thẩm vấn nhiều lần nhưng cha kiên quyết không đạp lên thập giá hay chối đạo.

Rạng sáng ngày 01-5-1851, tại pháp trường, cha Đông quỳ xuống cầu nguyện, và sau đó chịu xử trảm tại pháp trường Năm Mẫu. Thi thể được an táng tại chỗ, về sau được cải táng về họ Bách Lộc.

Linh mục Augustin Schoeffler - Ðông được tôn phong chân phước ngày 27-5-1900 và được nâng lên bậc hiển thánh  ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ