Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2022

23/03/2022
“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1, 8) là chủ đề của Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2022, ngày này luôn luôn nhắc nhớ chúng ta ...

Sứ điệp Mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô

24/02/2022
Mùa Chay là thời gian thuận lợi để canh tân cá nhân và cộng đoàn, mùa dẫn đưa chúng ta đến mầu nhiệm vượt qua về cái chết và sự ...

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 30 (11.02.2022)

06/02/2022
“Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Ðấng nhân từ ( Lc 6, 36); Đứng bên người đau khổ trên nẻo đường Đức ái” là chủ đề ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hòa bình năm 2022

31/12/2021
Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, sẽ được cử hành vào ngày 1/1/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra ba con đường để xây ...

Tự Sắc “Ca khúc tuyệt đỉnh - Altissimi Cantus” kỉ niệm 700 năm sinh nhật đại thi hào Dante Alighieri (1265-1321)

24/11/2021
Năm nay (1965) thật xứng đáng được dành để mừng bách chu niên Dante Alighieri (Đantê Alighiêri), tác giả của ca khúc tuyệt đỉnh. Vâng, đã bảy thế kỷ ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021

02/10/2021
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021: “Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” ...

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 36 (21/11/2021)

28/09/2021
Trong Sứ điệp nhân ngày này, có chủ đề: “Hãy trỗi dậy. Ta chọn ngươi làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy” (Cv 26,16), Đức Thánh Cha mời ...

Toàn văn Sứ điệp chung về việc bảo vệ thiên nhiên

12/09/2021
Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ Constantinople Bartholomew và Đức Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby đã cùng nhau đưa ra lời kêu ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất (25.7.2021)

21/07/2021
Theo thông điệp video đầu tiên của Đức Thánh Cha về Ngày thế giới dành cho Ông Bà và Người Cao tuổi, Ngài muốn dành ngày Chúa nhật 25.07.2021, lễ ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất

23/06/2021
Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô bảo đảm với những người cao tuổi rằng Thiên Chúa ...
LỊCH PHỤNG VỤ