Ex Cathedra - Đức Giáo hoàng và các Đức Giám mục thi hành quyền bính giáo huấn như thế nào?

16/06/2021
Có phải bất kỳ điều gì Đức Giáo hoàng và các Đức Giám mục phát ngôn đều đúng và đều là giáo huấn của Giáo hội? Quyền bính trong Giáo ...

Một phương thế hữu hiệu Tân Phúc Âm hóa giáo xứ: Phát triển các Cộng đoàn Kitô nhỏ

15/06/2021
Các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản có giá trị “như một phương thế hữu hiệu để đẩy mạnh sự hiệp thông cộng tác trong các giáo xứ và giáo ...

Mục vụ giáo lý cho những người có hoàn cảnh đặc biệt tại giáo xứ

14/06/2021
Trước hết, xin trình bày về khái niệm “người có hoàn cảnh đặc biệt”; kế đến là nhu cầu “bình thường hóa và hòa nhập xã hội” của họ; cuối ...

Truyền giáo như đối thoại ngôn sứ

12/06/2021
Truyền giáo của Kitô giáo là tham dự vào đời sống và sứ vụ đối thoại của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một sự đối thoại ngôn sứ. Truyền ...

Truyền giáo: Rao giảng Đức Giêsu Kitô – Đấng cứu độ phổ quát

11/06/2021
Truyền giáo: Rao giảng Đức Giêsu Kitô – Đấng cứu độ phổ quát. Redemptoris Missio và các văn kiện của các Giáo hội Duy Phúc âm và Thánh linh

Chân phước Carlo Acutis – Linh đạo nên thánh dễ dàng cho người trẻ thời 4.0

10/06/2021
Một thiếu niên của thời đại công nghệ - Carlo Acutis, một con người được mệnh danh như là vị tông đồ của việc sử dụng Internet, mạng xã hội, ...

Truyền giáo: Việc phục vụ Nước Thiên Chúa mang tính giải phóng

09/06/2021
Truyền giáo có nghĩa là ‘là Giáo Hội’, vì là Giáo Hội có nghĩa là chia sẻ sứ vụ của Đức Giêsu, đó là giảng dạy, phục vụ và hết ...

Truyền giáo: Tham dự vào sứ vụ của Thiên Chúa Ba Ngôi

08/06/2021
Thần học Kiểu A: Truyền giáo như là cứu rỗi các linh hồn và mở rộng giáo hội. Thần học Kiểu B: Truyền giáo như là khám phá chân lý. ...

Có phải tâm trí con người là phi vật chất?

07/06/2021
Một trong những lãnh vực đáng quan tâm của triết học hiện đại đó là triết học tâm trí (philosophy of the mind). Đáng quan tâm bởi vì nó đưa ...

Tìm hiểu luật tiệm tiến trong luân lý và mục vụ gia đình

06/06/2021
Luật tiệm tiến là gì? Đó là luật quan tâm đến những giới hạn của con người: là những con người sống trong lịch sử, yếu đuối và ảnh hưởng ...
LỊCH PHỤNG VỤ