Giáo hội – Người bạn của giới trẻ

29/05/2020
Đức Thánh Cha đã chào đón họ, Ngài đã ở bên họ và nói rằng “đã đến lúc lắng nghe người trẻ, giới trẻ có những câu chuyện khác nhau ...

Mẹ Maria: Cầu nguyện với và trong giáo hội

29/05/2020
Chính với Mẹ Maria mà cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu được bắt đầu, thì cũng với Mẹ, những bước đi đầu tiên của Hội Thánh cũng được khởi ...

350 năm Dòng Mến Thánh Giá: Ba mươi Hội Dòng Mến Thánh Giá

27/05/2020
Cho đến năm 2019, Dòng Mến Thánh Giá đã có 30 Hội Dòng. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu một vài điểm chính yếu ...

Con người: Có học - có giáo dục dưới nhãn quan Kitô giáo

27/05/2020
Nếu tri thức hay giáo dục chỉ dừng trên bình diện nhân bản - xã hội tại thế, loại đi sự sống sau khi chết thì sẽ không bao giờ ...

Từ Hiến chế Dei Verbum đến Tông huấn Verbum Domini

26/05/2020
Tại sao bây giờ lại phải có thêm một tông huấn về Lời Chúa? Phải chăng hiến chế Dei Verbum đã lỗi thời? Phải chăng đã có quá nhiều thay ...

Nên thánh nhờ làm người như Giêsu

22/05/2020
Nên thánh nhờ bắt chước con người và tinh thần Đức Giêsu trong các sách Tin Mừng. Đây là con đường có vẻ gần gũi, đơn sơ, dễ đi. Chúng ...

350 năm Dòng Mến Thánh Giá: Công cuộc canh tân Dòng Mến Thánh Giá thế kỷ XX

21/05/2020
Từ thập niên cuối thế kỷ XIX, một sức sống mới bừng lên trong Giáo Hội Việt Nam, diện mạo Dòng Mến Thánh Giá cũng được thay đổi.

Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

21/05/2020
Ở Việt Nam, Hội đồng Giám mục đã có nhiều hoạt động gây ý thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường; ở cấp giáo phận cũng có nhiều chương ...

Tôn giáo trong việc giải quyết vấn đề môi trường sinh thái

21/05/2020
Trong thế kỷ 21 này, các tôn giáo sẽ có nhiều đóng góp trong sự hình thành các quy tắc đạo đức môi trường chung trong nhận thức về các ...

Facebook, mạng ảo hay thật?

20/05/2020
Tại sao facebook ảnh hưởng đến như vậy? Cái gì trên facebook thu hút hay ảnh hưởng đến số đông như thế? Nếu chỉ là ảo mà thôi thì liệu ...
LỊCH PHỤNG VỤ