Niềm vui, khó khăn, thương tích và bài học kinh nghiệm “Cùng nhau cất bước hành trình”

26/12/2022
Trong tinh thần “Hiệp hành”, là những người cộng tác gần nhất với cha sở, là linh hoạt viên chính chức của giáo xứ, chúng tôi nhận thấy những thành ...

Kể chuyện hiệp hành

22/12/2022
“Synod”, từ gốc Hy Lạp đã được dùng từ lâu, nhưng chưa đến một năm nay, được dịch ra Việt ngữ là “Hiệp hành”, không chỉ khó hiểu với những ...

Hoa trái của tiến trình Hiệp Hành trong ánh sáng của Công Đồng Giê-ru-sa-lem (Cv 15)

15/12/2022
Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu “hoa trái của tiến trình hiệp hành trong ánh sáng của Công đồng Giê-ru-sa-lem”, Công đồng đầu tiên của Hội ...

Làm sao để cộng đồng Kitô giáo thành một đối tác khả tín trong hành trình đối thoại xã hội, chữa lành, hòa giải và liên kết?

08/12/2022
Tôi trước tiên sẽ xác định Vatican II nhìn nhận đối thoại có chỗ đứng ra sao trong nhiệm cục đức tin. Sau đó, tôi nói sơ qua bối cảnh ...

Nhìn lại tương quan giữa Phẩm trật và Đặc sủng để hiệp hành

26/11/2022
Chúng ta cùng nhìn lại tương quan giữa phẩm trật và đặc sủng trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Trước khi đi vào vấn đề chính, chúng ...

Hiệp hành với người trẻ trong đời thường

12/11/2022
Tôi tự nhủ: truyền giáo là những việc to lớn, vĩ đại của “các đấng bậc”, của các ông bà đạo đức, của các anh chị thông thái ... Bản ...

Tính hiệp hành trong đời sống thánh hiến - Hiệp hành và đào tạo

09/11/2022
Đời sống thánh hiến luôn gắn liền với đời sống Giáo hội. Có thể nói các tu hội luôn nỗ lực đi tiên phong trong những chiều hướng của Giáo ...

Hội thánh đối thoại và lắng nghe những người thuộc “vùng ngoại biên”, người xa rời đức tin

04/11/2022
Đức giáo hoàng Phanxicô đang kêu gọi Hội thánh khám phá lại bản chất hiệp hành cách sâu xa hơn, được nhìn thấy bao gồm cả một tiến tình cùng ...

Hiệp hành cùng Người Trẻ trong nghề nghiệp

29/10/2022
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, ...

Giáo hội đối thoại và lắng nghe tín hữu các tôn giáo khác

22/10/2022
Cùng suy tư về đối thoại và lắng nghe trong tiến trình hiệp hành, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu việc đối thoại và đối thoại liên tôn của ...
LỊCH PHỤNG VỤ