Thánh Gioan XXIII Và Thánh Gioan Phaolô II: Cuộc đời và sứ điệp

30/04/2023
Nếu Đức Gioan XXIII là người có sáng kiến triệu tập, đích thân khai mạc và chủ tọa Công đồng, rồi sau đó không lâu, đã giã biệt mọi người ...

Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC): Những quan tâm Thần học Mục vụ - Quá trình và viễn tượng

13/04/2023
Hội đồng Giám mục Việt Nam đáp lời mời của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), đã cử sáu Giám mục, một chuyên viên thần học thuộc Ủy ...

Thành lập hàng Giáo phẩm tiếp nối tinh thần của Đức Cha Lambert

12/04/2023
Trước hết, [I] chúng ta sẽ thoáng nhìn tổng quát các chặng đường lịch sử của Giáo hội Việt Nam; [II] để trải qua dòng lịch sử ấy, chúng ta ...

Đức Bênêđictô XVI và việc canh tân phụng vụ theo Công đồng chung Vatican II

24/03/2023
Đây là đoạn trích bài nói chuyện của Đức Bênêđictô XVI với giáo sĩ ở Roma, ngày 14.2.2013. Mục tiêu trước tiên xem ra khá đơn giản, đó là việc canh ...

Đôi điều về việc đồng hành với con cái trong thế giới internet

18/03/2023
Trong sứ điệp nhân ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 45, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI có đề cập đến sự bùng nổ truyền thông xuyên ...

Làm sao để mùa chay là mùa lắng nghe và phân định nhằm canh tân đời sống đức tin?

17/03/2023
Mùa Chay là khoảng thời gian đặc biệt (gồm 40 ngày chay thánh), Giáo hội muốn con cái mình chuẩn bị tâm hồn để cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua ...

Đức cha Pierre Lambert De La Motte người môn đệ yêu mến “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh”

11/03/2023
Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta bước vào Căn nhà của Tình yêu Tuyệt hảo, để khám phá cuộc đời của Đức cha Lambert - người môn đệ yêu mến ...

Tinh thần truyền giáo của Đức Cha François Pallu

05/03/2023
Trong giới hạn của bài viết này, người viết tập trung vào vị Giám mục Đại diện Tông tòa tiên khởi Đàng Ngoài, Đức cha François Pallu (1626-1684). Những đóng ...

Thư ngỏ của Văn phòng Bản tin Hiệp Thông

03/03/2023
Văn phòng Hiệp thông xin kính báo: - Kể từ đợt phát hành tháng 6/2023, Hiệp thông số 136, văn phòng xin điều chỉnh đơn giá báo là 40.000 đ/cuốn. ...

Đào tạo Linh mục - Đào tạo “người môn đệ truyền giáo”

18/02/2023
Đào tạo linh mục - đào tạo “người môn đệ truyền giáo” trong bối cảnh hướng đến tiến trình phong thánh Đức cha Pierre Lambert de la Motte
LỊCH PHỤNG VỤ