Vai trò của Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo trong công cuộc Tân Phúc Âm Hóa

08/04/2021
Một điều tương phùng rất thú vị đối với những ai từng học hỏi quyển “Sưu Tập Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo” đó là Công Cuộc “Tân Phúc ...

Kiến tạo không gian thánh: Bài học từ Sách Giáo lý “Phép Giảng Tám Ngày” của Cha Đắc Lộ

07/04/2021
Bài nghiên cứu này sẽ rút tỉa một vài bài học từ cuốn “Phép Giảng Tám Ngày” của Cha Đắc Lộ để áp dụng cho việc giảng dạy giáo lý ...

Hồng Y Henri-Marie de Lubac, SJ và Công đồng Vatican II

05/04/2021
Hồng Y Henri-Marie de Lubac được xem như là một trong những Thần học gia có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX. Các tác phẩm và nghiên cứu ...

Việc đào tạo linh mục tại Việt Nam và những thách đố

01/04/2021
Số chủng sinh tại Việt Nam năm 2013 là 4746, được đào tạo tại 10 đại chủng viện và một số tập viện các dòng nam. Bình quân mỗi cơ ...

Gia đình Công giáo tại Châu Á: Hội thánh tại gia của người nghèo thi hành sứ vụ thương xót

30/03/2021
Quy tụ trong Đại hội lần XI của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu tại Colombo, Sri Lanka, chúng tôi, các giám mục Á châu, công bố Niềm vui ...

Nét mới mẻ trong việc đào tạo linh mục hôm nay

29/03/2021
Những nét mới mẻ quan trọng trong việc đào tạo linh mục hôm nay trong bản Ratio 2016: (1) về tổ chức đào tạo với tính bó buộc, liên tục, ...

Hans Urs von Balthasar (1905-1988) - Một tinh thần chiêm niệm

27/03/2021
Như là một điều không thể nào tránh được, đời sống chiêm niệm chính là một đời sống thường ngày, một đời sống trung thành trong những điều nhỏ bé, ...

Việc phân định ơn gọi của người có xu hướng đồng tính luyến ái

25/03/2021
Theo Ratio 2016 của Bộ Giáo sĩ, Giáo hội không thể tiếp nhận vào chủng viện hoặc vào hàng chức thánh những ai: a) Có sinh hoạt đồng tính, b) ...

Sứ vụ của các gia đình Kitô hữu hôm nay - Bí tích của lòng thương xót

23/03/2021
Gia đình Kitô hữu như là một sự thể hiện bí tích “dung mạo” của Lòng Thương Xót của Gia đình Thiên Chúa.

Chúa Kitô thiết lập bí tích

20/03/2021
Tới Công đồng Trentô (1546-1563) chính thức và long trọng tuyên bố thành tín điều: “Nếu ai nói rằng bí tích của Tân ước không do Chúa Kitô thiết lập, ...
LỊCH PHỤNG VỤ