Thánh

PIERRE NÉRON - BẮC

Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1818 - 1860)

Ngày TỬ ĐẠO: 03 tháng 11

Con đã chuẩn bị sẵn sàng, số mệnh con ở trong tay Chúa.

Thánh Pierre Néron sinh ngày 21-9-1818 tại Pháp trong một gia đình nông dân chất phác và đạo đức. Cậu Néron vừa vất vả lao động chăn nuôi gia súc giúp đỡ cha mẹ vừa cố gắng tìm thời gian lo cho việc học.

Có lòng say mê sứ mạng truyền giáo, năm 19 tuổi, cậu Néron gặp cha sở bày tỏ nguyện vọng dâng mình cho Chúa. Sau đó, cậu xin gia nhập Hội Thừa Sai Paris, được thụ phong linh mục vào ngày 17-6-1848 và được gửi sang truyền giáo tại Giáo phận Tây Đàng Ngoài.

Đến Hà Nội ngày 28-3-1849, cha nhận tên Việt là Bắc. Cha Bắc được gửi đến xứ Kẻ Vĩnh học tiếng Việt và làm việc mục vụ ngay tại giáo xứ Hà Nội.

Năm 1854, cha được giao phó giảng dạy cho 150 chủng sinh của chủng viện Vĩnh Trị. Tại đậy, cha sống gương mẫu, khắc khổ, giữ chay các ngày thứ Sáu trong tuần. Năm sau, cha được trao sứ vụ truyền giáo vùng Sơn Tây, giáo xứ đông nhất giáo phận với hơn 16.000 tín hữu.

Tình hình cấm đạo ngày càng gay gắt, cha Bắc thường qua lại giữa hai xứ đạo có địa hình đồi núi là Tạ Xá và Yên Tập để tiện việc ẩn nấp. Ngày 13-3-1857, khi đang dâng lễ tại nhà dòng Mến Thánh Giá Tạ Xá, cha đã bị cai tổng đem lính đến vây bắt vì có người trình báo. Cha bị đánh vào hai ống chân và bị trói đưa lên thuyền mang đi thẩm vấn.

Tại công đường, ngày 07-8-1860, cha bị tra hỏi về những làng cha đã đi qua, những gia đình đã cho cha tá túc, những tín hữu đã giúp cha trốn thoát, nhưng cha một mực giữ im lặng. Bọn lính đóng nọc ngài xuống đất và đánh 40 đòn chí tử.

Trong 3 tháng cha bị giam, các quan án cố tình ép cha nhận tội xúi giục dân chống phá triều đình. Cha quả quyết là mình đã từ bỏ quê hương đến đất nước này chỉ để rao giảng đạo lành mà thôi. Để minh chứng cho lòng thành, cha đã tuyệt thực suốt 21 ngày, trước ánh mắt ngỡ ngàng thán phục của binh lính canh gác và các tín hữu đến thăm cha.

Ngày 03-11-1860, cha bị giải ra pháp trường Sơn Tây và bị chém đầu. Xác cha được an táng trong lòng nhà thờ Bách Lộc.

Linh mục Pierre Néron - Bắc và được tôn lên bậc chân phước ngày 02-5-1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: Hội đồng Giám mục Việt Nam