Thánh

AUGUSTINÔ NGUYỄN VĂN MỚI

Giáo dân (1806 - 1839)

Ngày tử đạo: 19 tháng 12

Lạy Chúa con, xin cứu con; con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa.

Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình (nay thuộc giáo họ Bái Đông, xứ Bồ Ngọc, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Giáo phận Thái Bình). Sinh ra trong một gia đình ngoại giáo, nhưng cậu Mới thường có dịp đi làm thuê tại làng Đức Trai, xứ Kẻ Mốt. Sống giữa xóm đạo Công giáo, cậu đem lòng mộ mến đạo, xin theo đạo lúc 31 tuổi, được cha Nguyễn Văn Tự rửa tội và xin gia nhập dòng Ba Đa Minh.

Ngày 29-6-1838, cha Nguyễn Văn Tự bị bắt khi quan quân tỉnh Bắc Ninh đến vây làng Đức Trai tìm bắt linh mục. Quan tỉnh còn đòi bắt dân bỏ đạo. Có một số ít người nhẹ dạ, sợ hãi trốn thoát, còn lại hai thầy giảng: Hà Trọng Mậu và Bùi Văn Úy. Anh Nguyễn Văn Mới cương quyết không đạp lên Thánh Giá nên bị bắt cùng với anh Nguyễn Văn Đệ và Nguyễn Văn Vinh. Cùng với cha Tự, tất cả bị giải về giam tại Bắc Ninh.

Ngày 24-11-1838, quan tỉnh Bắc Ninh mở trận chiến cuối cùng. Quan truyền lệnh tra tấn từng tử tù, khởi đầu từ tội nhân Nguyễn Văn Mới.  Quan vừa khuyên vừa đe dọa, bắt bước qua ảnh Thánh Giá đặt sẵn trên mặt đất. Vị anh hùng đức tin quỳ lạy Thánh Giá, hôn kính và thì thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa con, xin cứu con; con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa”.

Vua Minh Mạng hạ lệnh xử tử các tín hữu. Chứng nhân đức tin Nguyễn Văn Mới lãnh án xử giảo vào ngày 19-12-1839 tại pháp trường Cổ Mễ  (Bắc Ninh). Thi hài của ngài được cung kính rước về mai táng trong nhà thờ giáo xứ Phương Vĩ, Giáo phận Bắc Ninh. Năm 1945, khi di cư vào Nam, giáo hữu xứ phương Vĩ đã mang theo hài cốt của ngài.

Chứng nhân đức tin Augustinô Nguyễn Văn Mới được tuyên phong chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHD