BÀI GIẢNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH
CỦA VỊ GIẢNG THUYẾT PHỦ GIÁO HOÀNG

WHĐ (27.03.2024) – Đây là những bài giảng của vị giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng vào Thứ Sáu Tuần Thánh với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma.

Các bài giảng của vị giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng vào Thứ Sáu Tuần Thánh:

Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa OFM Cap:

Năm 2024 – “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết rằng TA LÀ”

Năm 2020 – “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương”

Năm 2017 “Ôi! Thánh Giá, nguồn hy vọng duy nhất của thế giới”

Năm 2016 Anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa

Năm 2015 Ecce Homo – Đây là Người

Năm 2014 Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ

Năm 2013 Được nên công chính nhờ tin vào máu Đức Giêsu Kitô

Năm 2012 Ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muốn đời

Năm 2011 Ông này đích thực là con Thiên Chúa

Năm 2010 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm

Năm 2009 Cho đến chết và chết trên cây thập tự

Năm 2008 Chiếc áo dài không có đường khâu

Năm 2007 Có mấy người phụ nữ

Năm 2006 Thiên Chúa bầy tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta

Năm 2005 Kính lạy thân xác thật sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria

Năm 2004 Victor Qui Victima – Chiến thắng vì là tế vật

Năm 2003 Chính Người là sự bình an của chúng ta

Năm 2002 Một khi được giương lên cao khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi

Năm 2001 Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài

Năm 2000 Thế là đã hoàn tất

Năm 1999 Người đã ban con mình để cứu vớt tôi tớ của Người

Năm 1998 Người đã phá đổ bức tường ngăn cách

Năm 1997 Là các ngươi đã làm cho Ta

Năm 1996 Một người đã chết thay cho mọi người

Năm 1995 Mầu nhiệm thập giá tỏa sáng

Năm 1994 Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, và hiến mình vì Hội Thánh

Năm 1993 Và Người sẽ sống lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết

Năm 1992  Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc

Năm 1991 Đức Giêsu kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn

Năm 1990 Người đã hủy mình ra không

Năm 1989 Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người là Đức Maria

Năm 1988 Bị nghiền nát vì chúng ta phạm tội

Năm 1987 Sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa đã chiến thắng

Năm 1986 – Chớ gì mọi miệng lưỡi tuyên xưng Đức Giêsu Là Chúa

Năm 1985 – Sự Công chính của Thiên Chúa được tỏ hiện

Năm 1984 – Tức thì máu cùng nước chảy ra

Năm 1983 – Bị đóng đinh vì mang thân phận yếu hèn, Đức Kitô đang sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa

Năm 1982 – Chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người

Năm 1981 – Anh em đã giết Đức Giêsu Nadarét

Năm 1980 – Thiên Chúa đã yêu thương thế gian