Sao chưa có lòng tin? (17.10.2021 Chúa Nhật 29: Cầu bình an trong đại dịch)

16/10/2021
“Sóng gió” là từ thường được dùng để chỉ những thử thách mà ai cũng có lần gặp trong cuộc đời. Chẳng đời ai hoàn toàn êm đềm như biển lặng. Cả cuộc ...

Con Người hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (17.10.2021 Chúa Nhật 29 TN năm B)

16/10/2021
Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.

Đừng lo (16.10.2021 – Thứ Bảy Tuần 28 Thường niên)

15/10/2021
Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian ghét chúng con, thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diễm phúc nên giống Chúa. Amen.

Môn đệ và bạn hữu (15.10.2021 – Thứ Sáu Tuần 28 TN - Thánh Têrêsa Giêsu, Tiến sĩ Hội thánh)

14/10/2021
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đặt đời mình trong tay Cha. Xin cho con cũng đặt đời con trong tay Chúa.

Ngôn sứ và tông đồ (14.10.2021 – Thứ Năm Tuần 28 Thường niên)

13/10/2021
Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.

Xao lãng lẽ công bình (13.10.2021 – Thứ Tư Tuần 28 Thường niên)

12/10/2021
xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con, và trong lòng từng con người bé nhỏ.

Bên ngoài, bên trong (12.10.2021 – Thứ Ba Tuần 28 Thường niên)

11/10/2021
Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong bình an.


Được gấp trăm (10.10.2021 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm B)

09/10/2021
“Thưa Thầy tốt lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17).

Được gấp trăm (10.10.2021 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm B)

09/10/2021
Theo Ðức Giêsu, ta sẽ được lại cả những điều đã mất. Cái được quan trọng nhất là được Ðức Giêsu (x. Pl 3,8).
LỊCH PHỤNG VỤ