Đừng lo lắng gì cả (25.01.2020 – Thứ Bảy - MỒNG MỘT TẾT: Lễ Tân niên)

24/01/2020
Và lạy Cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời, chúng con cũng muốn ở lại trong quỹ đạo của Cha, nhận Cha là trung tâm cuộc ...

Con phải làm gì? (25.01.2020 – Thứ Bảy - MỒNG MỘT TẾT - Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

24/01/2020
Xin hãy đổ đầy bình an trong trái tim chúng con, trong thế giới chúng con, trong vũ trụ chúng con.

Đến với Người, ở với Người (24.01.2020 – Thứ Sáu Tuần 2 TN)

23/01/2020
Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.

Chữa lành nhiều bệnh nhân (23.01.2020 – Thứ Năm Tuần 2 TN)

22/01/2020
“Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta”

Anh giơ tay ra! (22.01.2020 – Thứ Tư Tuần 2 TN)

21/01/2020
Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.

Con Người làm chủ ngày sabát (21.01.2020 – Thứ Ba Tuần 2 TN)

20/01/2020
lạy Thiên Chúa muôn loài, một mình, lặng lẽ, tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.

Chàng rể còn ở với (20.01.2020 – Thứ Hai Tuần 2 TN)

19/01/2020
Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen.

Đây là Chiên Thiên Chúa (19.01.2020 – Chúa Nhật 2 TN, Năm A)

18/01/2020
Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, Gioan Tẩy giả đã giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Một lời giới thiệu không ...

Tôi đã thấy (19.01.2020 – Chúa Nhật 2 TN, Năm A)

18/01/2020
Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con, mà là chính Ngài đang sống.

Kêu gọi người tội lỗi (18.01.2020 – Thứ Bảy Tuần 1 TN)

17/01/2020
Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chạnh lòng thương như Con Cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.
LỊCH PHỤNG VỤ