Cốt lõi của rao giảng Tin Mừng (Chúa Nhật III Phục Sinh năm B)

14/04/2021
Ngày nay có lẽ nhiều người ngại ngùng nói về Tin Mừng. Phần vì công việc ấy tưởng chừng chỉ dành cho những tu sĩ, linh mục; phần vì đó ...

Đấng từ trên cao mà đến (15.4.2021 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh)

14/04/2021
"Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà ...

Thiên Chúa yêu thế gian (14.4.2021 - Thứ Tư Tuần 2 Mùa Phục Sinh)

13/04/2021
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời..."

Ai tin được sống muôn đời (13.4.2021 - Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục Sinh)

12/04/2021
Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn ...

Được sinh ra từ trên (12.4.2021 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh)

11/04/2021
Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường. Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời ...

Hãy nhìn xem (11.4.2021 – CN 2 PS, Năm B: Chúa Nhật về Lòng Thương xót của Thiên Chúa)

10/04/2021
Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn.

Bình an cho anh em! (11.4.2021 – Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B)

10/04/2021
Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Vẫn không tin (10.4.2021 - Thứ Bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

09/04/2021
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ...

Chúa đó! (09.4.2021 - Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

08/04/2021
Người môn đệ được Ðức Giêsu thương mến nói với Phêrô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi ...

Anh em là chứng nhân (08.4.2021 - Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

07/04/2021
“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho ...
LỊCH PHỤNG VỤ