Giữ được cả hai (02.7.2022 – Thứ Bảy Tuần 13 TN)

01/07/2022
Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện, và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.

Đứng dậy đi theo (01.7.2022 - Thứ Sáu Tuần 13 TN)

30/06/2022
Khi trở nên môn đệ của Thầy, Matthêu đã trở nên người phục vụ đồng bào. Ông dùng khả năng của mình viết sách Tin Mừng.

Thấy họ có lòng tin (30.6.2022 - Thứ Năm Tuần 13 TN)

29/06/2022
Bất toại trên thân xác thật là điều đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là thứ bất toại của tâm hồn.

Anh là tảng đá (29.6.2022 – Thứ Tư- Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ)

28/06/2022
Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Người vẫn ngủ (28.6.2022 – Thứ Ba Tuần 13 TN)

27/06/2022
Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên nhẹ tênh mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen.

Không chỗ tựa đầu (27.6.2022 – Thứ Hai tuần 13 TN)

26/06/2022
Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Đang đi trên đường (16.6.2022 Chúa Nhật 13 TN Năm C)

25/06/2022
Đức Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem. Con đường dẫn Ngài đến cái chết, phục sinh và lên trời. Dù cái chết sắp đến thật đáng sợ, nhưng Ngài vẫn cương quyết tiến ...

Trước đã (26.6.2022 – Chúa Nhật 13 TN năm C)

25/06/2022
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người ...

Hằng ghi nhớ trong lòng (25.6.2022 – Thứ Bảy - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ)

24/06/2022
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Ách của tôi êm ái (24.6.2022 – Thứ sáu: Thánh Tâm Chúa Giêsu)

23/06/2022
"...Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng...."
LỊCH PHỤNG VỤ