HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ỦY BAN PHỤNG TỰ
________


THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ và anh chị em tín hữu

Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông thư Desiderio Desideravi (DD) về đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa vào ngày 29 tháng 6 năm 2023. Với Tông thư này, Đức Thánh Cha đã thẳng thắn “xin tất cả các giám mục, linh mục và phó tế, những nhà đào tạo trong các chủng viện, những người hướng dẫn trong các phân khoa thần học và học viện thần học, và tất cả các giáo lý viên, hãy giúp dân Chúa kín múc từ Phụng vụ là dòng suối đầu tiên của linh đạo Kitô giáo” (x. DD 61); đồng thời, Đức Thánh Cha cũng “nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc đào tạo đích thực về phụng vụ, và nhận ra tầm quan trọng của nghệ thuật cử hành để phục vụ cho chân lý của mầu nhiệm Vượt Qua và sự thông phần mầu nhiệm ấy nơi tất cả những người đã được rửa tội, mỗi người tùy theo ơn gọi của mình” (x. DD 62).

Thấm nhuần tinh thần “bảo toàn sự hiệp thông” trong cử hành phụng vụ mà Đức Thánh Cha đã hướng dẫn, Ủy ban Phụng tự đã trình với Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Hội nghị Thường Niên Kỳ I/2023 tại Vinh từ 17 đến 21 tháng 4 năm 2023 và đã được quý Đức cha trao phó trách nhiệm biên soạn Chương trình đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa. Sau khi lắng nghe và ghi nhận các ý kiến và đề nghị của quý Cha phụ trách Phụng vụ và của các giáo phận trước nhu cầu cần phải tuân thủ quy luật phụng tự và kỷ luật các Bí tích đồng thời thực hành tính duy nhất trong cử hành phụng vụ, Ủy ban Phụng tự thông báo chương trình Đào tạo Phụng vụ cho Dân Chúa, với các nội dung:

1. Thực hành mục vụ: Khơi dậy sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Phụng vụ (DD 22)

a. Trong cử hành Thánh Lễ

b. Trong cử hành các Bí tích khác

2. Kiến thức phụng vụ: Hiểu và sống các mầu nhiệm được cử hành

a.Giáo trình về ý nghĩa các mầu nhiệm được cử hành

b. Trình bày về "ars celebrandi"

Các tài liệu đào tạo này sẽ được Ủy ban Phụng tự phát hành trên trang của Hội đồng Giám mục và gửi đến quý Đức cha, các Tòa Giám mục, Dòng tu để cùng tham gia đào tạo và thực hành phụng vụ./.

Làm tại Văn phòng HĐGM VN, ngày 5 tháng 8 năm 2023.

(đã ký)

+ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Giám mục giáo phận Bà Rịa
Chủ tịch Ủy ban Phụng tự
 


Tải về tại đây!

WHĐ (07.08.2023)


Đọc thêm loạt bài tìm hiểu về cử hành Thánh Thể:

Bài 34 - Yếu tố tưởng niệm

Bài 33 - Tường thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể

Bài 32 - Kinh Khẩn Nài Chúa Thánh Thần

Bài 31 - Tung hô: Thánh! Thánh! Thánh!

Bài 30 - Kinh Tiền Tụng

Bài 29 - Đối đáp dẫn nhập vào Kinh nguyện Thánh Thể

Bài 28 - Chọn lựa Kinh nguyện Thánh Thể

Bài 27 - Khái quát về Kinh Nguyện Thánh Thể

Bài 26 - Lời nguyện tiến lễ

Bài 25 - Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ

Bài 24 - Rửa tay

Bài 23 - Xông hương trong phần chuẩn bị lễ vật

Bài 22 - Hòa nước với rượu

Bài 21 - Cuộc rước dâng lễ vật

Bài 20 - Mục vụ phụng vụ liến quan đến chuẩn bị bàn thờ và bài ca tiến lễ

Bài 19 - Chuẩn bị bàn thờ và bài ca tiến lễ

Bài 18 - Lời nguyện tín hữu

Bài 17 - Tuyên xưng đức tin

Bài 16 - Bài giảng lễ

Bài 15 - Công bố Tin mừng

Bài 14 - Tung hô Tin Mừng - Alleluia

Bài 13 - Thánh vịnh đáp ca

Bài 12 - Bài Đọc I & Bài Đọc II

Bài 11 - Lời nguyện nhập lễ

Bài 10 - Kinh vinh danh

Bài 09 - Kinh lạy Chúa, xin thương xót chúng con (kyrie)

Bài 08 - Hành động thống hối

Bài 07 - Lời chào và lời dẫn nhập đầu lễ

Bài 06 - Dấu thánh giá

Bài 05 - Cúi chào - hôn kính - xông hương [bàn thờ]

Bài 04 - Ca nhập lễ

Bài 03 - Cuộc rước nhập lễ

Bài 02 - Quy tụ

Bài 01 - Cấu trúc thánh lễ
Đọc thêm loạt bài về Thực hành phụng vụ: