Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm B

26/11/2023
Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho ...

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B

26/11/2023
Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho ...

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B

21/11/2023
Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho ...

Nền tảng thần học của bài ca Phụng vụ

15/11/2023
Âm nhạc có tầm quan trọng như thế nào đối với tôn giáo trong Kinh thánh mà ta có thể dễ dàng suy ra qua từ “ca hát”, là một ...

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12)

13/11/2023
Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho ...

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm B

13/11/2023
Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho ...

Tầm quan trọng của việc đệm đàn phụng vụ

29/10/2023
Khi đề cập đến tầm quan trọng của việc đệm đàn trong phụng vụ nghĩa là chúng ta sẽ phải nói đến việc xây dựng một bản đàn như thế ...

Bài hát cộng đồng cho Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

17/10/2023
Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho ...

Ủy ban Thánh nhạc: Tường trình Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 51

09/10/2023
Vấn đề thiếu nhân sự và thời gian để tập hát cộng đồng. Giáo dân đi sát giờ hay đi trễ về sớm là chuyện muôn thuở thôi. Thật ra ...

Một Ca Đoàn hiệp hành trong một Giáo Hội hiệp hành

30/09/2023
Ca đoàn – Ban hát – Ban hợp xướng: là một Đoàn thể Tông Đồ hiệp thông hiệp hành với nhau tạo nên một tập thể “Đồng tâm nhất trí ...
LỊCH PHỤNG VỤ