Chương trình mục vụ giới trẻ 2020-2022:
Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giêsu

Mục vụ Giới Trẻ là định hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong ba năm 2020-2022. Trong dịp đầu năm 2020, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đưa ra lời giới thiệu cho "Chương trình mục vụ giới trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giêsu" do ngài phụ trách. Sau đây là lời giới thiệu của ngài:


Các bạn trẻ thân mến,

Hình ảnh hay tước hiệu rất phổ biến trong đời sống con người, giúp con người tiếp cận các thực tại cách dễ dàng hơn. Nhờ đó, con người có thể lĩnh hội và có được những hiểu biết nhất định về thực tại, đồng thời, có thể chia sẻ và thông truyền thực tại mà mình đã lĩnh hội và hiểu biết cho người khác. Thực tại luôn phong phú và sâu nhiệm hơn những diễn tả, giải thích hay tổng hợp về nó. Thực tại càng tinh túy, sâu nhiệm, thì con người càng phải dùng nhiều hình ảnh hay tước hiệu mới có thể tiếp cận và nhận thức được.

Lịch sử nhân loại cho thấy rằng con người không bao giờ thỏa mãn với những gì thuộc thế giới thụ tạo, thế giới vật chất, thế giới khả giác, thế giới trương độ, thế giới bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Do đó, con người không ngừng tìm kiếm thế giới siêu việt, thế giới linh thiêng, thế giới thần thánh. Nói cách khác, con người không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, Đấng là Nguyên Ủy và Cùng Đích của con người, cũng như muôn vật muôn loài trong thế giới thụ tạo này.

Theo mặc khải Kitô giáo, trong tương quan giữa Thiên Chúa và con người, Thiên Chúa luôn đi bước trước. Để con người có thể 'làm quen' với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã 'làm quen' với con người trước bằng nhiều hình thức khác nhau trong dòng lịch sử và khi tới thời viên mãn, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và hiện diện trong môi trường nhân loại. Người là "hình ảnh của Thiên Chúa vô hình và là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo" (Cl 1,15). Sự hiện diện của Người trong môi trường nhân loại chính là sự hiện diện của Thiên Chúa và 'khuôn mặt của Người' chính là 'khuôn mặt nhân loại' của Thiên Chúa'.

Những hình ảnh hay tước hiệu Đức Giêsu chủ yếu dẫn xuất từ các nền văn hóa Trung Đông, đặc biệt, văn hóa Do Thái. Tuy nhiên, những hình ảnh hay tước hiệu về Người không xa lạ đối với các nền văn hóa thuộc các vùng miền khác nhau trên thế giới. Nói cách khác, những hình ảnh hay tước hiệu này vừa đặc thù, vừa phổ quát, vì cho phép tất cả mọi người trong gia đình nhân loại, thuộc các nền văn hóa khác nhau, có thể tiếp cận và thiết lập tương quan mật thiết với Đức Giêsu.

Những hình ảnh và tước hiệu Đức Giêsu rất dồi dào, từ những hình ảnh hay tước hiệu trừu tượng (chẳng hạn: Đường, Sự Thật, Sự Sống), tới những hình ảnh hay tước hiệu cao trọng (chẳng hạn: Con Thiên Chúa, Vua, Hoàng Tử), tới những hình ảnh hay tước hiệu bình dị (chẳng hạn: Mục Tử Nhân Lành, Người Thầy, Người Bạn). Mỗi hình ảnh hay tước hiệu cho phép con người hiểu biết phần nào đó về căn tính, đời sống và sứ mệnh của Người. Có những hình ảnh và tước hiệu giúp con người hiểu biết hơn về thiên tính của Đức Giêsu, trong khi có những hình ảnh hay tước hiệu giúp con người hiểu biết hơn về nhân tính của Người. Những hình ảnh và tước hiệu này đóng vai trò trung gian, giúp con người liên kết mật thiết hơn với Đức Giêsu và nhờ Người để đến với Thiên Chúa Cha.

Theo tinh thần của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Giới Trẻ được tổ chức tại Rôma từ ngày 3-28 tháng 10 năm 2018 và của Đức Thánh Cha Phanxicô, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định chương trình mục vụ của Giáo Hội Việt Nam trong ba năm (2020-2022) là 'Mục vụ giới trẻ'. Để thực thi chương trình này, Ban Mục Vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, mời gọi các bạn trẻ trong các giáo phận học hỏi các tài liệu: YouCat (2011), DoCat (2016) và một số Tông Huấn quan trọng của Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan mật thiết với giới trẻ, chẳng hạn, Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng, 2013), Gaudete et Exsultate (Hãy Vui Mừng Hoan Hỷ, 2018) và Christus Vivit (Đức Kitô Đang Sống, 2019). Đặc biệt, mỗi tháng, chúng ta cùng nhau học hỏi và suy tư một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giêsu theo nội dung đức tin Kitô giáo.Hy vọng rằng, nhờ đó, chúng ta ngày càng ý thức hơn về sự cần thiết để luôn ở lại với Đức Giêsu, lắng nghe Người, tin tưởng vào Người, hiệp thông cùng Người, và cộng tác với Người trong việc loan báo Tin Mừng Bình An cho tất cả mọi người trong gia đình nhân loại.

Chúng tôi xin giới thiệu hình ảnh để học hỏi và suy tư đầu tiên trong chương trình 'Mục vụ giới trẻ',  tháng 1 năm 2020, là: Đức Giêsu - Hoàng Tử Bình An.

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
Nguồn: Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi / HĐGMVN

Đọc thêm:

Tháng 04/2024: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng

Tháng 02/2024: Đức Giê-su Ki-tô – Đường cầu nguyện

Tháng 12/2023: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Lòng Chúa Thương Xót

Tháng 10/2023: Đức Giê-su Ki-tô – Đường hiệp nhất nên một

Tháng 08/2023: Đức Giê-su Ki-tô – Đường giữa thế gian

Tháng 06/2023: Đức Giê-su Ki-tô – Đường tình bạn

Tháng 04/2023: Đức Giê-su Ki-tô – Đường tạ ơn

Tháng 02/2023: Đức Giê-su Ki-tô – Đường ân sủng

Tháng 12/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường vĩnh cửu trong thời gian

Tháng 11/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Vương quốc Thiên Chúa

Tháng 10/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng

Tháng 09/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường sáng tạo

Tháng 08/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường khôn ngoan

Tháng 07/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường trong Chúa Thánh Thần

Tháng 06/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường trung tín

Tháng 05/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự thật

Tháng 04/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự sống

Tháng 03/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường đau khổ

Tháng 02/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường hòa hợp

Tháng 01/2022: Đức Giê-su Ki-tô – Đường giao ước mới

Tháng 12/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể

Tháng 11/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính

Tháng 10/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường vâng phục

Tháng 09/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường tha thứ tội lỗi

Tháng 08/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường kiện toàn Lời Chúa

Tháng 07/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường kiện toàn lề luật

Tháng 06/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường ở lại

Tháng 05/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thượng Tế Tối Cao

Tháng 04/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Chiên Thiên Chúa

Tháng 03/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường kêu gọi hoán cải

Tháng 02/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường quyền năng

Tháng 01/2021: Đức Giê-su Ki-tô – Đường bình an

Tháng 12/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường ánh sáng

Tháng 11/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường tôi tớ

Tháng 10/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường khiêm hạ

Tháng 09/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường thinh lặng

Tháng 08/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường thánh thiện

Tháng 07/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Mục tử nhân lành

Tháng 06/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Trái Tim

Tháng 05/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Chữa Lành

Tháng 04/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường tình yêu

Tháng 03/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường thập giá

Tháng 02/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường xuống với con người

Tháng 01/2020: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Hoàng tử bình an

Tháng 12/2019: Giới thiệu