CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO

WHĐ (01.10.2023) – Vào năm 1926, để giúp mọi thành phần Dân Chúa ý thức thi hành, cầu nguyện và giúp đỡ cho việc truyền giáo, Đức Giáo hoàng Piô XI đã thiết lập Ngày Thế giới Truyền giáo. Ngày này được cử hành hằng năm vào Chúa nhật áp chót trong tháng Mười. Và tháng Mười cũng được ngài chỉ định là Tháng Truyền giáo.

Các sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền giáo:

ĐỨC PHANXICÔ

Năm 2023: Lòng bừng cháy, chân bước nhanh (x. Lc 24:13-35)

Năm 2022: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1, 8)

Năm 2021: “Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4:20)

Năm 2020: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)

Năm 2019: Được rửa tội và được sai đi: Hội thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới

Năm 2018: Cùng với giới trẻ, chúng ta hãy đem Tin Mừng đến với mọi người

Năm 2017: Việc truyền giáo ở tâm điểm của đức tin Kitô giáo

Năm 2016: Hội Thánh Truyền giáo, Chứng nhân của Lòng Thương xót

Năm 2015 - Đời sống thánh hiến và truyền giáo

Năm 2014 - Một cuộc biểu dương ân sủng và niềm vui

Năm 2013 - Đức tin và việc truyền giáo

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Năm 2012 - Được kêu gọi làm rạng ngời Lời Chân Lý

Năm 2011 - “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21)

Năm 2010 - Thiết lập sự hiệp thông Giáo hội là chìa khoá của truyền giáo

Năm 2009 - “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21)

Năm 2008 - Các tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô

Năm 2007 - Tất cả các Giáo hội dành cho toàn thế giới

Năm 2006 - Đức ái, linh hồn của truyền giáo

ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II

Năm 2005 - Truyền Giáo: Tấm bánh bẻ ra cho sự sống của thế giới

Năm 2004 - Thánh thể và truyền giáo

Năm 2003 - Chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria

Năm 2002 - Sứ mạng truyền giáo của Giáo hội cốt yếu là loan truyền tình yêu

Năm 2001 - Tình thương Chúa đời đời con ca tụng

(Còn cập nhật)