Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 5 - Nguyên Nhân Khủng Hoảng Môi Sinh

13/08/2022
Thực sự không lợi ích gì nếu chỉ diễn tả các hiện tượng của cơn khủng hoảng môi sinh mà không nhận thức được nguyên do nhân bản của nó.

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 4 - Trách Nhiệm Của Nhân Loại Đối Với Tạo Thành

11/08/2022
Trách nhiệm của chúng ta là đánh thức trong Giáo Hội và xã hội về sự liên kết giữa hòa bình, sinh thái và công lý qua đối thoại và ...

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 3 - Lắng Nghe Những Tiếng Rên Siết Của Thiên Nhiên

10/08/2022
Hãy lắng nghe những tiếng rên xiết của thiên nhiên, cũng chính là những tiếng kêu gào thảm thiết của người nghèo.

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 2 - Lời mời gọi: Hoán Cải Môi Sinh

06/08/2022
Chúng ta muốn trao lại cho các thế hệ tương lai, con em của chúng ta đang lớn lên, một trái đất như thế nào? Câu hỏi này bắt buộc ...

Học tập Thông điệp Laudato Si’ - Bài 1 - Tổng quan về Thông điệp Laudato Si'

25/07/2022
Đưa Laudato si’ vào đời sống trước hết đòi hỏi thành tâm thừa nhận rằng chúng ta đã có nhiều lỗi lầm khi thực sự nghiêm túc xét thấy “chúng ...

Bảo vệ và sống đúng phẩm giá con người

04/06/2022
Trong bài tham luận này, con xin trình bày về phẩm giá con người theo Giáo Huấn của Giáo Hội, và nói lên những thao thức làm sao để người ...

Ủy ban Công lý và Hòa bình: Giới thiệu chương trình học tập về Thông điệp Laudato si'

05/05/2022
Đáp ứng sự thúc đẩy của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc bảo vệ trái đất và người nghèo, HĐGM VN thiết lập một chương trình học tập về Thông ...

Chúng ta phải tìm kiếm hòa bình chứ không phải chiến tranh

26/04/2022
Đừng dấn thân vào bạo lực, hận thù và giận dữ. Chúng ta được kêu mời vươn tới những điều cao cả hơn qua Đức Kitô, Đấng chịu khổ nạn ...

Lịch sử hòa bình

01/04/2022
Lịch sử chiến tranh chiếm nhiều ngăn kệ trong các thư viện, nhưng lịch sử hòa bình thì tương đối hiếm. Lý do không chỉ tại vì nhân loại đã ...

Tiến tới một nền văn hóa hòa bình

08/03/2022
Để làm cho các dự án hòa bình thế giới thêm phong phú và hữu hiệu, chắc chắn cần phải thêm những dự án về hòa bình ở địa phương. ...
LỊCH PHỤNG VỤ