Dấn thân xây dựng công bằng xã hội

07/09/2021
Chủ đề trên đây trước giờ luôn được chính Giáo hội quan tâm và mời gọi mỗi người hãy góp phần dấn thân xây dựng xã hội phát triển theo ...

Đạo Đức “Nghề Nghiệp” trong Mục vụ Tông Đồ: Tương Quan và Trách Nhiệm của Người Thi Hành Sứ Vụ Tông Đồ

06/09/2021
Đức tin và nguồn nhân bản là hai chiều kích thiết yếu cấu thành nền đạo đức. Cộng đoàn có quyền trông đợi những người làm sứ vụ tôn giáo ...

Con người là chủ thể, nền tảng và mục tiêu

16/08/2021
Con người luôn là chủ thể, nền tảng và mục tiêu của xã hội loài người. Trong lịch sử hình thành Giáo huấn Xã hội Công giáo, Giáo hội cho ...

Fratelli Tutti: Một cuộc biến đổi con tim

09/08/2021
Chẩn đoán của Đức Giáo hoàng Phanxicô về mối nguy hại lớn trong thế giới ngày nay là “sự cô đơn và thống khổ phát sinh từ con tim tự ...

Một thần học chính trị của tình yêu

02/08/2021
Thông Điệp Fratelli Tutti của Đức Giáo Hoàng Francis rất cụ thể về mặt chính trị. Đối với châu Âu, nó đại diện cho một thách thức khó chịu và ...

Những điểm quan trọng về "đời sống kinh tế" trong Giáo huấn Giáo hội Công giáo

01/07/2021
“Hoạt động kinh tế” và “Cách ứng xử có luân lý” có mối quan hệ tất yếu, hay thực ra là quan hệ nội tại: những mục tiêu trước mắt ...

Mười nguyên tắc nền tảng của Học thuyết xã hội Giáo hội Công giáo

27/06/2021
Trong một hội nghị, các Giám mục Hoa Kỳ đã tuyên bố, có quá nhiều người Công giáo không biết gì đến học thuyết xã hội của Giáo hội Công ...

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05.6.2021)

07/06/2021
Ngày Môi trường thế giới diễn ra hàng năm vào ngày 5/6. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng hàng đầu của Liên Hợp quốc (LHQ) để thúc ...

Phúc âm hoá và Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo

11/05/2021
Việc loan báo Tin Mừng phải gắn với cuộc sống thực tế của con người, cuộc sống cá nhân và xã hội; phải liên quan tới đời sống cộng đoàn ...

Nhìn lại Giáo hội Việt Nam 60 năm qua - Nhận diện những cơ hội và những thách đố hiện nay

08/05/2021
Từ một nhãn quan sứ mạng Kitô giáo, bài viết này sẽ lướt nhìn 60 năm qua của Công giáo Việt Nam, sẽ nhận diện điều gì đang diễn ra, ...
LỊCH PHỤNG VỤ