Câu chuyện đầu tuần của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

27/11/2022


CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

Các bài trong mục "Câu chuyện đầu tuần" của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm:

36 - Lắng nghe Thánh Thần

35 - Trung thành và sáng tạo

34 - Hiệp Hành: Cùng đi với Chúa Kitô

33 - Gia đình và giáo dục

32 - Triết lý giáo dục

31 - Hội Thánh là Thầy và là Mẹ

30 - Đạo và đời

29 - Fatima, Tiếng gọi yêu thương và hoà bình

28 - Giáo Hội của người trẻ và cho người trẻ

27 - Già & trẻ

26 - Toà giải tội

25 - Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Bộ Giáo lý đức tin

24 - Blaise Pascal, một tâm hồn cao quý

23 - Ngày thánh hóa các linh mục

22 - Tháng Thánh Tâm

21 - Ngài vẫn ở đó...

20 - Karuna và Agape: Lòng từ bi và Tình bác ái

19 - Đấng An Ủi và những người biết an ủi

18 - Nói bằng trái tim

17 - Thông dịch viên Lời Chúa

16 - Thánh Giuse và nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa

15 - Tôn vinh lòng thương xót

14 - Mầu nhiệm Phục Sinh và giá trị thân xác

13 - Giới trẻ và Chúa nhật Lễ Lá

12 - Những nấm mồ trên mạng xã hội

11 - Thánh Giuse và nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa

10 - Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, máng thông ơn Chúa

09 - Đức Thánh Cha Phanxicô & Bài giảng về năm ngón tay

08 - Mahatma Gandhi & Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu

07 - Chào Năm Mới 2023

06 - Thiên Chúa cắm lều

05 - Nối dài Nhập thể

04 - Thánh ca Giáng sinh

03 - Mong lúa trổ bông

02 - Người trẻ và thế giới ảo

01 - Hòa bình


LỊCH PHỤNG VỤ