CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI

WHĐ (20.07.2023) – Vào ngày 20.12.1985, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công bố thiết lập Ngày Giới trẻ Thế giới. Ngày này được tổ chức hằng năm ở cấp giáo phận vào Chúa nhật Lễ Lá từ năm 1986 đến năm 2020 và từ năm 2021 trở đi là vào Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Đại hội Giới trẻ Thế giới được tổ chức hai hay ba năm một lần tùy hoàn cảnh và địa điểm tổ chức. Mỗi năm, Đức Thánh Cha đều có sứ điệp gửi các bạn trẻ nhân ngày này.

Các sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới:

Năm 2023 – “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12, 12)

Năm 2022 - "Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường" (Lc 1,39)

Năm 2021 - "Hãy trỗi dậy. Ta chọn ngươi làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy" (Cv 26,16)

Năm 2020 - "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" (Lc 7,14)

Năm 2019 - “Này tôi là tôi tớ Chúa: xin làm cho tôi như lời Sứ thần truyền” (Lc 1,38)

Năm 2018 - “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1, 30)

Năm 2017 - “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại” (Lc 1,49)

Năm 2016 - “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7)

Năm 2015 - “Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8)

Năm 2014 - “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ” (Mt 5:3)

Năm 2013 - “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19)

Năm 2012 - “Anh em hãy vui luôn trong Chúa!” (Pl 4,4)

Năm 2011 - “Bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức Tin” (x. Cl 2,7)

Năm 2010 - “Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mc 10,17)

Năm 2009 - "Chúng ta đã đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống" (1 Tm 4,10)

Năm 2008 - “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1, 8)