Bài 11: Tiến Đến Hội Nhập Trọn Vẹn – Gợi ý mục vụ năm 2019

07/10/2019
Việc người li dị “tái hôn” không thể hiệp lễ là một phương thuốc chữa lành họ.

Bài 10: Chăm sóc những thương tích gia đình – Gợi ý mục vụ năm 2019

07/09/2019
Như một bác sĩ giỏi, chúng ta phải tự hỏi vết thương tổn của những anh chị em li dị “tái hôn”, gây ra bởi sự kiện họ không được ...

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 9: Hội Nhập: Trở Về Để Hiệp Thông Trọn Vẹn

06/08/2019
Mục đích sau cùng của việc Đồng hành là giúp phân định để rồi hội nhập hoàn toàn vào Hội thánh, hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô.

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 8: Cần phân định những gì?

02/07/2019
Chúng ta thấy ở đây ít nhất là ba đối tượng cần được thực hành sự phân định thiêng liêng: ước muốn, dây liên kết hôn ước, và những hành ...

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 7: Cách Thức Phân Định

05/06/2019
Đức Thánh Cha Phanxicô nói «các Mục tử không thể cảm thấy hài lòng chỉ bằng cách áp dụng các luật luân lý cho những người sống trong những hoàn ...

Gợi ý mục vụ năm 2019 - Bài 6: Bước đi trong ánh sáng chân lý: Sự Phân định

04/05/2019
Đối với các gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, Hội thánh ý thức mình phải kiên nhẫn và trong yêu thương đồng hành, dưới ánh sáng Lời Chúa giúp ...Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 1: Chúa Giêsu dạy chúng ta đồng hành

01/12/2018
Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn.

Gợi ý mục vụ năm 2019: Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn

01/12/2018
Các Đức Giám mục của chúng ta, cách riêng, nêu ra ba loại đối tượng phạm trù: các gia đình di dân, các gia đình của các cặp hôn phối ...
LỊCH PHỤNG VỤ