Linh đạo cho giáo dân

27/08/2021
Người giáo dân sống trong thế giới và những thực tại trần thế, nên ơn gọi của họ là thánh hóa những gì là trần tục. Chính ơn gọi này ...

Vài suy nghĩ về phẩm giá người cao tuổi nhân mùa dịch Covid

18/08/2021
Nhân mùa dịch Covid này, chúng ta sẽ suy tư về phẩm giá và thân phận đặc biệt của người cao tuổi thông qua các ý sau: 1- Người cao tuổi: ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất (25.7.2021)

21/07/2021
Theo thông điệp video đầu tiên của Đức Thánh Cha về Ngày thế giới dành cho Ông Bà và Người Cao tuổi, Ngài muốn dành ngày Chúa nhật 25.07.2021, lễ ...

Ba bài học cho truyền thông giáo xứ trong thời Covid

18/07/2021
Các giáo xứ và giáo phận cần phải đầu tư vào những kênh trực tiếp hơn mà cũng có nền độc lập hơn. Và về mặt đó, không có gì ...

Kinh nguyện gia đình: Lòng đạo đức bình dân trong mùa đại dịch

08/07/2021
Với tình trạng giãn cách xã hội, không được tụ tập tại Nhà thờ, các gia đình Kitô hữu chúng ta phải cổ võ không ngừng đời sống cầu nguyện ...

Giáo xứ, đau khổ và nguồn chữa lành

29/06/2021
Đại dịch, khủng khiếp như nó cho thấy, là một ân sủng sâu sắc để lôi kéo chúng ta trở về trung tâm và ý nghĩa của Hội Thánh.

Một phương thế hữu hiệu Tân Phúc Âm hóa giáo xứ: Phát triển các Cộng đoàn Kitô nhỏ

15/06/2021
Các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản có giá trị “như một phương thế hữu hiệu để đẩy mạnh sự hiệp thông cộng tác trong các giáo xứ và giáo ...

Các cộng đoàn hội thánh cơ bản

02/05/2021
Các “cộng đoàn hội thánh cơ bản” hay các “cộng đoàn nhỏ” là một thực tế đã xuất hiện từ hơn ba thập niên, nhưng tại Việt Nam hiện nay, ...

Phong trào “Lòng Chúa Thương Xót” và lòng đạo đức bình dân

06/04/2021
Việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót được khởi đầu bằng những hành vi đạo đức mang đặc tính cá nhân, sau đó được nhiều kitô hữu đón nhận và ...

FABC: Diện mạo lòng thương xót trong một Giáo hội đối thoại để cảm thông và yêu thương

11/03/2021
Bài viết được triển khai trước tiên bằng cách đặt rõ sứ điệp trong bối cảnh khát mong lòng thương xót đích thật tại Á châu. Sau đó, tôi nêu ...
LỊCH PHỤNG VỤ