BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

WHĐ (28.06.2023) – Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô (29.06).

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô: