BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ NĂM A

WHĐ (10.06.2023) - Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào lễ Mình và Máu Chúa Kitô năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Lễ Mình và Máu Chúa Kitô năm A: