THỨ SÁU TUẦN THÁNH
SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Hằng năm, vào Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại Hý trường Colosseo ở Roma, nơi đã có nhiều tín hữu Kitô chịu khổ hình vì đức tin.

Những bài suy niệm Đàng Thánh Giá với Đức Thánh Cha:

29.03.2024 – Suy niệm Đàng thánh giá với Đức Thánh Cha Phanxicô

07.04.2023 – Suy niệm Đàng thánh giá với Đức Thánh Cha Phanxicô

10.04.2020 – Suy niệm Đàng thánh giá với Đức Thánh Cha Phanxicô

14.04.2017 – Suy niệm Đàng thánh giá với Đức Thánh Cha Phanxicô

18.04.2014 – Suy niệm Đàng thánh giá với Đức Thánh Cha Phanxicô

06.04.2012 – Suy niệm Đàng thánh giá với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

(Cập nhật lúc 07h50 ngày 08.04.2023)