BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A

WHĐ (03.06.2023) - Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu vào Lễ Chúa Ba Ngôi năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Lễ Chúa Ba Ngôi năm A:


(Cập nhật đến ngày 04.06.2023)