Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Chung

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ:
GIÁO LÝ VỀ LÒNG SAY MÊ LOAN BÁO TIN MỪNG

Vatican News Tiếng Việt

Từ buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 11/1/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về chủ đề: “Lòng say mê loan báo Tin Mừng”.

Những bài giáo lý cùng đề tài đã được Đức Thánh Cha giảng dạy:

Bài 29 – Lời loan báo phải được thực hiện trong Chúa Thánh Thần

Bài 28 – Lời loan báo Tin Mừng cho hôm nay

Bài 27 – Lời loan báo Tin Mừng được dành cho tất cả mọi người

Bài 26 – Loan báo Tin Mừng là niềm vui

Bài 25 – Đấng Đáng kính Madeleine Delbrêl

Bài 24 – Thánh Cirillo và Metodio là các tông đồ của người Slav

Bài 23 – Thánh Charles de Foucauld là mẫu gương loan báo Tin Mừng bằng sự hiền lành

Bài 22 – Cuộc đời Thánh Bakhita cho thấy sức mạnh biến đổi của ơn tha thứ

Bài 21 – Thánh Daniel Comboni, vị tông đồ cho Châu Phi

Bài 20 – Gương Chân phước José Gregorio Hernández Cisneros, bác sĩ của người nghèo

Bài 19 – Gương thánh trẻ Kateri Tekakwitha: Nên thánh bằng những việc bình thường

Bài 18 – Gương của thánh Juan Diego

Bài 17 – Gương của thánh Mary MacKillop

Bài 16 – Gương của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Bài 15 – Gương của Cha Matteo Ricci

Bài 14 – Gương của Thánh Anrê Kim Tae-gon

Bài 13 – Gương của thánh Phanxicô Xaviê

Bài 12 – Đời sống đan tu và sức mạnh của sự chuyển cầu

Bài 11 – Chứng tá của các vị tử đạo

Bài 10 – Chứng nhân Phaolô phần II

Bài 09 – Chứng nhân Phaolô phần I

Bài 08 – Chứng tá là cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng

Bài 07 – Là tông đồ trong một Giáo hội tông truyền

Bài 06 – Truyền giáo là việc phục vụ mang tính Giáo hội

Bài 05 – Hãy đi và làm phép rửa

Bài 04 – Hoạt động tông đồ đầu tiên

Bài 03 – Chúa Giêsu – Bậc thầy của việc loan báo

Bài 02 – Chúa Giêsu – Mẫu gương rao giảng tuyệt vời

Bài 01 – Ơn gọi tông đồ


Nguồn: vaticannews.va/vi